Det Stavangerske Dampskibsselskab AS (DSD) ble stiftet 12. februar 1855. Skipene har kommet og gått. Mye har endret seg i løpet av snart 160 år...

Tide ASA med hovedkontor i Bergen er et av Norges og Danmarks største busselskap med  offentlig busstransport , ekspress- og flybusstilbud samt charter- og reiselivsvirksomhet.

Norled AS har sitt hovedkontor i Stavanger og opererer ferje - og hurtigbåtruter langs hele Norges langstrakte kyst.

DSD Shipping AS har en fullintegrert rederiorganisasjon i Stavanger med teknisk- og kommersiell drift av konsernets råolje- og produkttankskip i internasjonal fart.

Nor Lines AS driver linjefart langs norskekysten og i Nord- og Østersjøen. Selskapet har en omfattende terminaldrift med distribusjon, landtransportsystem, spedisjon og klarering.

Selskap i DSD-konsernet:

Norled

Norled AS nettside >

Tide ASA

Tide ASA nettside >

Nor Lines AS

Nor lines AS nettside >

logo_dsdshipping1.gif

DSD Shipping AS nettside >

“Internasjonal skipsfart, godstransport og samferdsel på sjø og land, charter og reiseliv. ”

Utviklet av InBusiness AS