NY KONSERNSJEF I DSD

Ingvald Løyning har takket ja til å styre DSD-skuta.  Arbeidende styreleder i og eier

av DSD Yuhong Hermansen er svært fornøyd med valget av ny konsernsjef.

 

Selskap i DSD-konsernet:

Norled

Norled AS nettside >

Tide ASA

Tide ASA nettside >

Nor Lines AS

Nor lines AS nettside >

logo_dsdshipping1.gif

DSD Shipping AS nettside >

.

“Internasjonal skipsfart, godstransport og samferdsel på sjø og land, charter og reiseliv. ”

Utviklet av InBusiness AS