DJI 0024

Tide er et viktig selskap for DSD porteføljen.

Mobilitet har vært viktig for folk i alle tider, og vi vil gi flere muligheten til å kunne forflytte seg på en rimelig, miljøvennlig og enkel måte.

God mobilitet gir mennesker en enklere hverdag, og når stadig flere av oss ønsker å ta bærekraftige valg, vil grønn mobilitet bli et av framtidens viktigste forretningsområder. DSD har gjennom generasjoner hatt eierskap i tradisjonelle transportselskaper. Nå ønsker vi å styrke vår satsning innenfor bærekraftige mobilitetsløsninger.

Om DSD 2
SAS Bold DSD Dag1 3602 uferdig utvalg

I 2020 gikk vi inn på eiersiden i oppstartsselskapet imove, som blant annet gir kundene mulighet til å abonnere på elbiler og leie utslippsfrie elsparkesykler. Selskapet ligger langt fremme i å tilby en innovativ, digital og samfunnsnyttig løsning. Dette er en spennende og naturlig utvidelse av porteføljen vår inn i et selskap med et betydelig vekstpotensial.

SAS Bold DSD Dag2 6895 web
SAS Bold DSD Dag1 3412 uferdig utvalg

Utvalgte selskaper

  • Tide

    Tide Buss er Norges nest største busselskap og blant de største bussaktørene i Danmark. Tide kjører buss på offentlige kontrakter i seks fylker og driver kommersiell virksomhet innen turbusser, ekspressruter og flybuss over hele landet. Totalt har Tide over 5000 medarbeidere, 2150 busser og en årlig omsetning på over 3,5 milliarder kroner.