DJI 0024

Tide er et viktig selskap for DSD porteføljen.

Mobilitet har vært viktig for folk i alle tider, og vi vil gi flere muligheten til å kunne forflytte seg på en rimelig, miljøvennlig og enkel måte.

God mobilitet gir mennesker en enklere hverdag, og når stadig flere av oss ønsker å ta bærekraftige valg, vil grønn mobilitet bli et av framtidens viktigste forretningsområder. DSD har gjennom generasjoner hatt eierskap i tradisjonelle transportselskaper. Nå ønsker vi å styrke vår satsning innenfor bærekraftige mobilitetsløsninger.

Om DSD 2
SAS Bold DSD Dag1 3602 uferdig utvalg

I 2020 gikk vi inn på eiersiden i oppstartsselskapet imove, som blant annet gir kundene mulighet til å abonnere på elbiler og leie utslippsfrie elsparkesykler. Selskapet ligger langt fremme i å tilby en innovativ, digital og samfunnsnyttig løsning. Dette er en spennende og naturlig utvidelse av porteføljen vår inn i et selskap med et betydelig vekstpotensial.

SAS Bold DSD Dag2 6895 web
SAS Bold DSD Dag1 3412 uferdig utvalg

Utvalgte selskaper

  • Tide

    Tide Buss er Norges nest største busselskap og blant de største bussaktørene i Danmark. Tide kjører buss på offentlige kontrakter i seks fylker og driver kommersiell virksomhet innen turbusser, ekspressruter og flybuss over hele landet. Totalt har Tide over 4500 medarbeidere, 2000 busser og en årlig omsetning på 3,8 milliarder kroner.