Vårt helhetlige samfunnsansvar

FNs bærekraftsmål har vært en god veiviser for oss i DSD. Flere av investeringene våre reflekterer at vi jobber systematisk mot å realisere bærekraftmålene.

Når vår visjon sier at vi skal skape morgendagens samfunn forplikter det oss til å utvikle et samfunn vi trygt kan overlate til kommende generasjoner. Det gjør vi ved å forvalte verdier på en ansvarlig måte der miljø, samfunnsansvar og eierstyring er grunnleggende faktorer som gjør at vi lykkes med vår langsiktige verdiskapning.

Skjermbilde 2020 09 07 kl 12 12 14
2 FN engelsk ikoner

DSD har valgt ut seks konkrete bærekraftsmål som selskapet ønsker å satse på.

DSD skal være en pådriver for bærekraftig utvikling. Det har vi vært siden 1855, og det skal vi fortsette med. Vi vet at dette er et kontinuerlig og langsiktig arbeid. Vi ønsker å gjøre en forskjell vi kan være stolte av. Derfor har vi definert tre strategiske områder hvor vi mener vi har best forutsetninger for å gjøre en positiv forskjell for menneskene og samfunnet rundt oss.

  • Vi skal bidra til å nå klimamålene
  • Vi skal bidra til lokal verdiskapning og attraktive arbeidsplasser
  • Vi skal bidra til god forretningsskikk gjennom aktiv eierstyring

FNs bærekraftsmål har vært et godt rammeverk og er en god veiviser for de valgene og investeringene DSD gjør. Vi har valgt oss ut noen konkrete mål fra FNs 17 Bærekraftsmål som vi vil satse på, og som vil bidra til at vi hver dag kan arbeide systematisk for å nå våre ambisjoner.

DSD er en lokal støttespiller

"For oss er det en glede og plikt å være en aktiv medspiller i samfunnet vi er en del av. DSD har alltid vært, og skal alltid være, en bidragsyter til gode formål, institusjoner, organisasjoner eller aktiviteter som alle har et felles mål; nemlig å fremme utdanning, kulturliv, forskning eller god folkehelse."

Ingvald Løyning
Konsernleder DSD

SAS Bold DSD Dag3 9055 web

Vi fremmer utdanning, kultur, folkehelse og nysgjerrighet

Vi er opptatt av å være en aktiv og verdifull bidragsyter til nærmiljøet og regionen. Det gjør vi ved å støtte aktører og enkeltpersoner som bidrar til utvikling i samfunnet, både på lokalt og nasjonalt plan.