Vårt helhetlige samfunnsansvar

Når vår visjon sier at vi skal skape morgendagens samfunn forplikter det oss til å utvikle et samfunn vi trygt kan overlate til kommende generasjoner. Det gjør vi ved å forvalte verdier på en ansvarlig måte der miljø, samfunnsansvar og eierstyring er grunnleggende faktorer som gjør at vi lykkes med vår langsiktige verdiskapning.

Skjermbilde 2020 09 07 kl 12 12 14

Vi har drevet bærekraftig utvikling av våre investeringer siden 1855. Mye har endret seg siden den gang, men å bidra til mer bærekraftige samfunn har alltid vært en driver for vår virksomhet. Det er fortsatt vår misjon, men innholdet må forandrer seg i takt med nye tider og nye samfunnsutfordringer.

I årsrapporten vår finner du en samlet oversikt over vår virksomhet og drift, og en god beskrivelse av vårt bærekraftsarbeid.

Års og bærekraftsrapport for 2023

2 FN engelsk ikoner

Til å sette en ramme rundt vårt bærekraftsarbeid har DSD valgt ut seks konkrete bærekraftsmål som selskapet ønsker å satse på.

FNs bærekraftsmål har vært en god veiviser for oss i DSD. Flere av investeringene våre reflekterer at vi jobber systematisk mot å realisere bærekraftsmålene.

Vi vet at dette er et kontinuerlig og langsiktig arbeid. Vi ønsker å gjøre en forskjell vi kan være stolte av. Derfor har vi definert tre strategiske områder hvor vi mener vi har best forutsetninger for å gjøre en positiv forskjell for menneskene og samfunnet rundt oss.

  • Vi skal bidra til å nå klimamålene
  • Vi skal bidra til lokal verdiskapning og attraktive arbeidsplasser
  • Vi skal bidra til god forretningsskikk gjennom aktiv eierstyring

FNs bærekraftsmål har vært et godt rammeverk og er en god veiviser for de valgene og investeringene DSD gjør. Vi har valgt oss ut noen konkrete mål fra FNs 17 Bærekraftsmål som vi vil satse på, og som vil bidra til at vi hver dag kan arbeide systematisk for å nå våre ambisjoner.

I 2021 utarbeidet DSD sin første ESG-rapport, og nå lager vi hvert år en integrert års- og bærekraftsrapport. Dette er rapporter vi har lansert med stolthet og ydmykhet.

Å jobbe for mer bærekraftige løsninger og ha et bevisst forhold til omgivelsene rundt oss er en del av DSDs historiske DNA. Være til nytte for samfunnet, samarbeide med andre og støtte oppunder viktige regionale prosjekter likeledes.

I det siste året har vi arbeidet for at våre prinsipper og ambisjoner innenfor miljø-, sosiale og økonomiske hensyn skulle bli mer konkrete, systematiserte og uttalte. Resultatet har vi oppsummert i denne første, egne ESG-rapporten for hele konsernet og den finner du ved å trykke på linken her:

Års og bærekraftsrapport for DSD for 2023

Formålet med den norske åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022 er at norske selskaper skal å jobbe for gode arbeidsforhold og etterlevelse av menneskerettigheter i sine verdikjeder.

Alle virksomheter som omfattes av loven er pålagt å utføre aktsomhetsvurderinger, og å redegjøre for disse årlig.

Her kan du lese DSD redegjørelse for Åpenhetsloven 2023: DSD Redegjorelse og aktsomhetsvurdering for Apenhetsloven 2023

DSD er en lokal støttespiller

"For oss er det en glede og plikt å være en aktiv medspiller i samfunnet vi er en del av. DSD har alltid vært, og skal alltid være, en bidragsyter til gode formål, institusjoner, organisasjoner eller aktiviteter som alle har et felles mål; nemlig å fremme utdanning, kulturliv, forskning eller god folkehelse."

Ingvald Løyning
Konsernleder DSD 2015-2024

SAS Bold DSD Dag3 9055 web

Vi fremmer utdanning, kultur, folkehelse og nysgjerrighet

Vi er opptatt av å være en aktiv og verdifull bidragsyter til nærmiljøet og regionen. Det gjør vi ved å støtte aktører og enkeltpersoner som bidrar til utvikling i samfunnet, både på lokalt og nasjonalt plan.