EN
NO
Fremmer av utdanning, kultur,
Folkehelse og nysgjerrighet.

For oss er det en glede og plikt å være en aktiv medspiller i samfunnet vi er en del av. DSD har alltid vært, og skal alltid være, en bidragsyter til gode formål, institusjoner, organisasjoner eller aktiviteter som alle har et felles mål; nemlig å fremme utdanning, kulturliv, forskning eller god folkehelse.

Ingvald Løyning
Konsernsjef DSD

Vi støtter: