EN
NO
dSD anno 2017
Ansatte:
4 800
Omsetning:
5 900 MNOK
EBITDA:
677 MNOK
Ordrereserve:
27 000 MNOK

Omsetning

Tall er oppgitt i MNOK

EBITDA

Tall er oppgitt i MNOK