Aktivt eierskap og verdiutvikling

DSD-konsernet er en langsiktig industriell eier i de selskapene vi investerer i. Lønnsom drift er en forutsetning for å kunne drive og utvikle selskapene våre videre. Vi ønsker eierposter som gir oss anledning til å arbeide sammen gjennom aktivt eierskap.

SAS Bold DSD Dag3 9025 web

DSD Konsernet Anno 2021

Ansatte 4471
Omsetning 4039 MNOK
EBITDAR 490 MNOK

Omsetning

Tall oppgitt i MNOK

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Norlines 1060
Norled 2072 2094 2373 1359
DSD Shipping 268 234 200 274 390 223
Tide 2782 2889 3538 3792 3570
DSD Cargo Konsern 762 152 146 144 224
Go Fjords 27 11 22

EBITDA

Tall oppgitt i MNOK

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Norlines -27
Norled 370 339 458 271
DSD Shipping 189 144 152 162 215 70
Tide 294 310 197 223 156
DSD Cargo Konsern 14 26 3 18 31
Go Fjords -11 -11 -7

Rapporter

 1. År: 2016
  Utgivelse: Årsrapport 2016
 2. År: 2017
  Utgivelse: Årsrapport 2017
 3. År: 2018
  Utgivelse: Årsrapport 2018
 4. År: 2019
  Utgivelse: Årsrapport 2019
 5. År: 2020
  Utgivelse: Årsrapport 2020
 6. År: 2020
  Utgivelse: ESG Rapport 2020
 7. År: 2021
  Utgivelse: Års- og bærekraftrapport 2021