Aktivt eierskap og verdiutvikling

DSD-konsernet er en langsiktig industriell eier i de selskapene vi investerer i. Lønnsom drift er en forutsetning for å kunne drive og utvikle selskapene våre videre. Vi ønsker eierposter som gir oss anledning til å arbeide sammen gjennom aktivt eierskap.

SAS Bold DSD Dag3 9025 web

DSD Konsernet Anno 2022

Ansatte 5647
Omsetning 5121 MNOK
EBITDAR 854 MNOK

Omsetning

Tall oppgitt i MNOK

2018 2019 2020 2021 2022
Norled 2373 1359
DSD Shipping 200 274 390 223 518
DSD Cargo 152 146 144 224 180
Tide 2889 3538 3792 3570 4280
DSD Explore 27 11 22 51

EBITDA

Tall oppgitt i MNOK

2018 2019 2020 2021 2022
Norled 458 271
DSD Shipping 152 162 215 70 473
DSD Cargo 26 3 18 31 25
Tide 310 197 223 156 140
DSD Explore -11 -11 -7 -13

Rapporter

 1. År: 2016
  Utgivelse: Årsrapport 2016
 2. År: 2017
  Utgivelse: Årsrapport 2017
 3. År: 2018
  Utgivelse: Årsrapport 2018
 4. År: 2019
  Utgivelse: Årsrapport 2019
 5. År: 2020
  Utgivelse: Årsrapport 2020
 6. År: 2020
  Utgivelse: ESG Rapport 2020
 7. År: 2021
  Utgivelse: Års- og bærekraftrapport 2021
 8. År: 2022
  Utgivelse: Års- og bærekraftsrapport 2022