Aktivt eierskap og verdiutvikling

DSD-konsernet er en langsiktig industriell eier i de selskapene vi investerer i. Lønnsom drift er en forutsetning for å kunne drive og utvikle selskapene våre videre. Vi ønsker eierposter som gir oss anledning til å arbeide sammen gjennom aktivt eierskap.

SAS Bold DSD Dag3 9025 web

DSD Konsernet Anno 2020

Ansatte 4 600
Omsetning 4 326 MNOK
EBITDAR 665 MNOK

Omsetning

Tall oppgitt i MNOK

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Norlines 961 1052 1059 1060
Norled 1633 1660 2034 2072 2094 2373 1359
DSD Shipping 232 256 393 268 234 200 274 390
Tide 2782 2889 3538 3792
DSD Cargo Konsern 762 152 146 144
Go Fjords 27 11

EBITDA

Tall oppgitt i MNOK

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Norlines -21 -7 -21 -27
Norled 193 108 349 370 339 458 271
DSD Shipping 70 134 220 189 144 152 162 215
Tide 294 310 197 223
DSD Cargo Konsern 14 26 3 18
Go Fjords -11 -11

Rapporter

 1. År: 2016
  Utgivelse: Årsrapport 2016
 2. År: 2017
  Utgivelse: Årsrapport 2017
 3. År: 2018
  Utgivelse: Årsrapport 2018
 4. År: 2019
  Utgivelse: Årsrapport 2019
 5. År: 2020
  Utgivelse: Årsrapport 2020
 6. År: 2020
  Utgivelse: ESG Rapport 2020