Aktivt eierskap og verdiutvikling

DSD-konsernet er en langsiktig industriell eier i de selskapene vi investerer i. Lønnsom drift er en forutsetning for å kunne drive og utvikle selskapene våre videre. Vi ønsker eierposter som gir oss anledning til å arbeide sammen gjennom aktivt eierskap.

SAS Bold DSD Dag3 9025 web

DSD Konsernet Anno 2023

Ansatte 5642
Omsetning 6217
EBITDAR 930

Omsetning

Tall oppgitt i MNOK

2019 2020 2021 2022 2023
Norled 1359
DSD Shipping 274 390 223 518 489
Baltic Line 146 144 224 180 200
Tide 3538 3792 3570 4280 5517
DSD Explore 27 11 22 51

EBITDA

Tall oppgitt i MNOK

2019 2020 2021 2022 2023
Norled 271
DSD Shipping 162 215 70 473 357
Baltic Line 3 18 31 25 32
Tide 197 223 156 140 615
DSD Explore -11 -11 -7 -13

Rapporter

 1. År: 2019
  Utgivelse: Årsrapport 2019
 2. År: 2020
  Utgivelse: Årsrapport 2020
 3. År: 2020
  Utgivelse: ESG Rapport 2020
 4. År: 2021
  Utgivelse: Års- og bærekraftrapport 2021
 5. År: 2022
  Utgivelse: Års- og bærekraftsrapport 2022
 6. År: 2023
  Utgivelse: Års- og bærekraftsrapport 2023