Virksomhetsområder

Vi skal være eiere av teknologisk ledende og innovative selskaper innen de fire virksomhetsområdene mobilitet, hav, reiseliv og helse. Vi har i dag eierskap i betydelige virksomheter med lang historie innen busstransport, shipping og godstransport, samtidig som vi utforsker og tar del i nye og banebrytende forretningsideer innen virksomhetsområdene våre.