Vi blir stadig eldre, og et overordnet mål for oss i DSD er å bidra til å fremme god helse ved å investere i helserelatert teknologi.

Helse er et nytt område for oss, men vi våger å satse på noe nytt og tror på det. Vi skal opparbeide oss den kompetansen og erfaringen som kreves for å satse innenfor dette området. Og vi skal finne og investere i selskaper som utvikler grønn, smart og nyskapende teknologi innenfor helse og omsorg.

SAS Bold DSD Dag2 6933 web
Photo 1434494878577 86c23bcb06b9