Our population is ageing, and one of DSD’s strategic goals is to promote good health by investing in health care technology.

Heath care is a new area for us, but we are not afraid to take on a new challenge and believe in what we are doing. We aim to build up the expertise and experience needed to compete in this field. And we will seek out and invest in companies developing green, smart and innovative technology for the health and care sector.


SAS Bold DSD Dag2 6933 web
Photo 1434494878577 86c23bcb06b9

Helse er et nytt område for oss, men vi våger å satse på noe nytt og tror på det. Vi skal opparbeide oss den kompetansen og erfaringen som kreves for å satse innenfor dette området. Og vi skal finne og investere i selskaper som utvikler grønn, smart og nyskapende teknologi som kan bidra til å gi folk flest bedre helse.