Helt siden selskapet ble stiftet, har sjøfart vært en del av vårt DNA og en bærende del av forretningsdriften vår.

DSD-konsernet har lange tradisjoner innenfor transport til sjøs. Gjennom investeringene våre har vi opparbeidet oss betydelige eierposisjoner innenfor skipsfart og cargovirksomhet, og vi har i dag stor aktivitet innen internasjonal skipsfart.

Nå beveger vi oss videre, mot målet vårt om å investere og satse på virksomheter som er innovative, og der samfunnsnytte, miljøhensyn og bærekraft er viktige fundamenter.

SAS Bold DSD Dag2 6580 web
SAS Bold DSD Dag2 6272 uferdig utvalg Copy 2

Landstrøm er et nytt satsningsområde i den maritime og marine virksomheten vår. Våren 2020 gikk vi inn som medeier i Zinus, et selskap som produserer landstrømløsninger og autonome ladeløsninger for skip.

Landstrømløsningen er bærekraftig, og med sine produkter og tjenester er selskapet en sterk bidragsyter til at samfunnet kan nå flere av FNs bærekraftmål.

Odda Marie hardangerfjorden

Utvalgte selskaper

  • DSD Shipping

    DSD Shipping ble grunnlagt i 1989 som et heleid datterselskap av DSD AS. Siden den gang har selskapet vokst, og med moderne teknologi drifter det nå den kommersielle delen av en internasjonal tankflåte bestående av tankskip og produkttankskip.