Skipsfart har hatt en betydelig rolle gjennom alle menneskets tider. Helt siden vi startet virksomheten vår og sjøsatte vår første hjulpdamper i 1855, har vi sørget for sikker varetransport mellom internasjonale havner.

043 003 Eagle Stavanger

DSD Shipping ble stiftet i 1989 som et datterselskap av DSD AS. Siden den gang har selskapet vokst og utviklet seg til å bli en moderne og fleksibel aktør innen tankskip og chartervirksomhet.

DSD shipping har en flåte på fem tankskip som seiler internasjonalt samt tre skip som blir levert i løpet av 2020. I tillegg har selskapet kommersielt ansvar for to mindre skip.

Vi mennesker påvirker miljøet rundt oss, både på hav og land. DSD Shipping vil bidra til en bærekraftig, global skipsfart uten skadelige konsekvenser for liv, helse og miljø. Derfor utruster vi skipene våre med den mest miljøvennlige teknologien som er tilgjengelig på markedet i dag.

Selskapsinformasjon

DSD Shipping ble grunnlagt i 1989 som et heleid datterselskap av DSD AS. Siden den gang har selskapet vokst, og med moderne teknologi drifter det nå den kommersielle delen av en internasjonal tankflåte bestående av tankskip og produkttankskip. Selskapet har seks ansatte og omsatte i 2019 for 274 millioner kroner.