Selskapsinformasjon

Ferdia startet som et oppstartsselskap i 2016 og har utviklet en framtidsrettet teknologisk løsning som tilbyr samkjøring og deling av transport innen turbussnæringen. Selskapets ambisjoner er å digitalisere og fornye turbussbransjen gjennom en Uber-lignende tilnærming. Fellesnevneren bak Ferdias mobilitetsløsninger er at bussens tilgjengelighet skal synliggjøres og være enkelt å ta i bruk for brukerne via ny teknologi. Å redusere tomkjøring, og øke utnyttelsen av bussens kapasitet vil gi gevinster til både miljøet, kundene og busselskapene. DSDs heleide Tide Buss kom inn på eiersiden i Ferdia i januar 2021.