Produktene til Zinus har et design som er tilpasset visuelt og som tar liten plass på kaianlegg og havner. Løsningene gir nullutslipp og kan dermed bidra til et viktig miljøskifte innen maritim næring.

SAS Bold DSD Dag2 7480 uferdig utvalg
SAS Bold DSD Dag2 7712 web

Selskapsinformasjon

Det Bømlo-baserte oppstartsselskapet Zinus ble etablert i 2018. Selskapet tilbyr innovative løsninger for landstrømstilkobling og autonom tilkobling for skip. Produktene til Zinus har et attraktivt design og tar liten plass på kaianlegg og havner. Løsningene gir nullutslipp og kan dermed bidra til et viktig miljøskifte innen maritim næring. Zinus opplever en økende etterspørsel etter selskapets bærekraftige løsninger. DSD kom inn på eiersiden i Zinus våren 2020.

Kontaktperson

Endre Eidsvik
Administrerende direktør

(+47) 916 65 034