Selskapsinformasjon

Selskapet Swipload tilbyr en digital programvare skreddersydd til å forenkle hverdagen til aktører med partifraktbehov i hverdagen.
Swipload sin forretningside gjør at vareeiere, befraktere og transportører kan kommunisere med hverandre på en enklere, raskere og mer oversiktlig måte. Ved å utnytte kraften i moderne digitale tjenester, skapes merverdi til brukeren ved å legge til rette for en bærekraftig og mer effektiv arbeidshverdag. Swipload lanserte tjenesten sin i 2020, og har hovedkontor i Kristiansand. DSD kom inn på eiersiden i Swipload i april 2021.