Selskapsinformasjon

Resani utvikler teknologi som revolusjonerer hvordan sykehus og helseinstitusjoner jobber med håndhygiene. Målet med teknologien er å jobbe mot en fremtid fri for sykehusbakterier. Det skal bidra til å spare liv og redusere sykefravær og styrke grunnbemanningen ved helseinstitusjoner. DSD gikk inn i Resani våren 2023.

Kontakt

Resani AS
Ryfylkegata 9
4014 Stavanger, Norway
https://www.resani.com/contact

www.resani.com