Selskapsinformasjon

RAYVN utvikler og leverer software for krise- og hendelseshåndtering. Verktøyet gjør det mulig for organisasjoner å raskt mobilisere sine ressurser, koordinere deres handlinger og kommunisere effektivt under hendelser. Med hovedfokus på høy brukervennlighet og lav brukerterskel har verktøyet blitt tatt i bruk i en rekke ulike sektorer og organisasjoner av ulike størrelser fra store komplekse arrangement.

RAYVN ble etablert i Bergen i 2017 og her ligger også hovedkontoret. På tross av at selskapets korte historie har det opplevd en betydelig internasjonal suksess, med solid vekst både i Europa og USA. DSD kom inn på eiersiden i Rayvn i starten av 2021.

Kontakt

NORWAY
Bergen office
C. Sundtsgate 39, (5. floor)
5004 Bergen

rayvn.global