Selskapsinformasjon

Minuendo AS er et norsk selskap etablert i 2018 som utvikler og produserer hørselvern. Hørselsskader er den vanligst rapporterte yrkessykdom i Europa, og er regnet som den viktigste årsaken til at eldre utvikler demens.

Minuendos første produkt ble lansert i 2020 og selges i dag globalt online. Målgruppen er hovedsakelig musikere som trenger å verne hørselen for høy støy. Det unike med Minuendos produkter er at de måler støynivået inn mot trommehinnene, og varsler brukeren automatisk i hvilken grad støyen er skadelig. Dette gjør at brukeren kan endre atferd og forebygge hørselskader. DSD kom inn på eiersiden i Minuendo i 2022.

Kontakt

Nedre Slottsgate 2c, 0153 Oslo, Norway

hello@minuendo.com
www.minuendo.com