Selskapsinformasjon

Den første satsing i Adventure Tech er selskapet Bilberry. Det tilbyr en programvare aktivitetsbedrifter kan benytte til alt som er viktig for å skape gode opplevelser og drive lønnsomt. Det betyr alt fra online booking, eventhåndtering, skreddersøm, pakketering og oppsalg. I tillegg til salg og distribusjon gir Bilberry deg full kontroll på drift og leveranse gjennom personell- og ressursstyring for å nevne noe. Klikk her for å bli nærmere kjent med Bilberry.

Kontakt