Selskapsinformasjon

Beyonder ble etablert i Stavanger i 2016 og utvikler og produserer battericeller for en ny type energilagrings-løsning med høyere effekt, rask lading, lang levetid for industriell bruk. Ved hjelp av superaktivt karbon laget av sagflis fra norsk skogindustri produserer Beyonder battericelleteknologi for morgendagens grønne infrastruktur. Beyonder har som mål å realisere verdens første virkelig bærekraftige battericelle-teknologi, og teknologien har potensial til å bli en ny nullutslippsløsning som hele verden kan dra nytte av. DSD kom inn på eiersiden i Beyonder i 2020.