Selskapsinformasjon

Barde Software AI er et software selskap som har utviklet et digitalt system for flåtestyring av busser og anleggsmaskiner.

Lokalisert med 10 medarbeidere i Stavanger, har de utviklet et systemet til å dokumentere og planlegge vedlikehold, sjåførmeldinger, renhold, EU-kontroller, innkjøpsprosesser og for å dokumenter at busser/kjøretøy har riktig standard til enhver tid. Systemet bidrar til energibesparelse, og Barde sine kunder har estimert minst 10% lavere dieselforbruk ved bruken av Bardes digitale verktøy. Potensialet for energieffektiviseringen oppnås bl.a. gjennom bedre maskin- og transportplanlegging og mindre tomgangskjøring. Samtidig sikres økt oppetid, og dermed mer effektiv og forutsigbar drift. Flere av landets største anleggsentreprenører er på kundelisten til Barde.

Kontakt

https://www.barde.ai/

www.barde.ai