Company info

Asistobe AS utvikler et innsiktsverktøy for optimalisering av kollektivnettverk. Gjennom å kombinere ulike datakilder for mobilitet i en region koblet med demografisk utvikling, benytter selskapet AI-algoritmer og maskinlæring til å predikere en optimal linjestruktur og tidstabell. Kunden får tilgang til et eget verktøy hvor de kan jobbe videre med optimalisering basert på egne KPIer, kostnadsstrukturer, inntektsstrukturer, miljøparametre med mer. Asistobe visualiserer «AS IS-situasjonen» og predikerer «TO BE».

https://asistobe.com/

Contact