Takknemlig for 15 år med enestående engasjement og felles tro på at kunnskap og forskning er nøkkelen til kreftgåten

«Ja», lyder det kontant. «Ja, jeg tror det er mulig å utrydde kreft. Det var også visjonen da Folke opprettet fondet for 15 år siden, og når jeg hører om fremskrittene til dyktige forskere og leger så gir det håp om det.»

Uttalelsen kommer fra Yuhong Jin Hermansen, styreleder og hovedaksjonær i DSD, i forbindelse med 15 års jubileet til Folke Hermansens Fond, gjerne kalt Folkefondet, som ble opprettet av hennes avdøde ektemann Folke Hermansen i 2006.

Yuhong Hermansen 2
Forside rapport

- Jeg er både imponert og stolt over engasjementet rundt saken. Det er svært gledelig hva fondet har lykkes med i løpet av disse årene, både på forskningssiden, men også betydningen det har hatt for mennesker som har blitt rammet av kreft,» fortsetter Hermansen.

Folkefondet ble initiert med en startkapital på 50 millioner kroner i 2006 av forretningsmannen og eier av DSD, Folke Hermansen, kort tid før han døde av kreft. Han opprettet Fondet i sitt navn til å fremme kreftforskning ved Stavanger Universitetssykehus (SUS). Formålet var, og er fortsatt, gjennom økonomisk støtte å styrke praktisk forskning, studier, undervisning, publisering og annet arbeid med tilknytning til kreftforskning ved SUS.

I løpet av fondets levetid har dessuten generøse privatpersoner og bedrifter bidratt til fondet ved å gi gaver på til sammen 9,83 millioner kroner.

Bidrag rapport folkefond

- Vi kjenner alle en eller flere personer som har fått diagnosen kreft. Den rammer dessverre så altfor mange. Derfor er jeg spesielt takknemlig for at Folkefondet i snitt har mottatt 15 gaver årlig fra privatpersoner og bedrifter siden det ble etablert, sier Yuhong Hermansen.

- Det viser et enormt og enestående engasjement og en felles tro på at kunnskap og forskning er nøkkelen til kreftgåten, fortsetter hun.

10 ulike krefttyper
Det finnes svært mange former for kreft, og til sammen har Folkefondet støttet forskning innenfor 10 ulike krefttyper.

- Kreftforskning er som et stort puslespill. Det er små og store forskningsprosjekter som hver for seg gir små fremskritt eller erfaringer, men som i sum er med på å bidra til de stadige forbedringene vi trenger. Det kan være forbedringer i form av færre tilbakefall, færre bivirkninger av medisinering, tidligere oppdagelser, livsforlengende og nye behandlingsmetoder og så videre, sier forskningsdirektør ved SUS, Svein Skeie.

Til sammen har Folkefondet gitt støtte til 75 ulike kreftforskningsprosjekter. Ett av forskningsprosjektene har sett på flytende biopsier og mikrospredning.

- Den forskningen som pågår innenfor det feltet, er lovende forskning. Tenk om pasienten kunne tatt en blodprøve fremfor vevsprøver og røntgen for å kunne oppdage kreften eller et tilbakefall? Det vil i så fall være et kvantesprang, sier Skeie.

I tillegg til de 75 ulike forskningsprosjektene har støtte fra Fondet i løpet av 15 år bidratt til og resultert i:

  • 12 doktorgrader
  • 91 publikasjoner i internasjonale tidsskrift
  • 230 privatpersoner eller bedrifter har gitt bidrag til Fondet
  • Etter 15 år er egenkapitalen fortsatt på over 50 millioner kroner

- Mange gode krefter har jobbet kontinuerlig sammen for alle de resultatene vi ser i dag! Og det er ingenting som tyder på at mål eller vilje har blitt redusert etter 15 år, sier Yuhong Hermansen.

Styret og administrasjonen til Folkefondet arrangerte som en del av 15 års jubileet et seminar om kreftforskningen ved SUS, og det har utarbeidet en rapport om virkningene og resultatene fra kreftforskningen ved SUS.

- I DSD-konsernet sier vi at vi skal investere i selskaper og arbeider med mennesker som finner og utvikler fremtidens løsninger. Folkefondets støtte til SUS treffer midt i kjernen på det, sier Hermansen.

IMG 3378

Folkefondet 15 år ble markert med faglig seminar. Foto: Fredrik Feyling.

IMG 3388

Ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun, fremhevet betydningen Folkefondet har på kreftforskning og kompetanse om sykdommen i regionen. Foto: Fredrik Feyling.

IMG 3413

Fra venstre: Ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun, Yuhong Hermansen, styreleder i Folkefondet Tore Lærdal, forskningsdirektør Svein Skeie ved SUS og administrerende direktør Helle Schøyen ved SUS. Foto: Fredrik Feyling.

Regional betydning
Ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun, hadde invitert til mottagelse og fremholdt i sin tale til de fremmøtte på seminaret betydningen av et godt samspill mellom ulike aktører for å lykkes.

- Noen ganger er det nødvendig at offentlig sektor, næringslivet, privatpersoner og andre aktører går sammen i et spleiselag for å løse samfunnsutfordringer, sa ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun, og roste det gode samarbeidet som eksisterer mellom fondet, SUS og kunnskapsbyen Stavanger.

Som ett av de største sykehusene i landet betyr det mye for SUS å ha en forutsigbar finansieringskilde til kreftforskning, og forskningen bidrar til et bedre sykehus for regionens innbyggere.

- Det betyr mye for kreftbehandlingen og kreftavdelingene på sykehuset at vi har en stor forskningsavdeling og forskningsproduksjon. Det er fordi det bidrar til økt kompetanse ved sykehuset, og til at forskerne og legene følger tett med på utviklingen i behandlingsmetoder, sier Svein Skeie.

- For pasientene som behandles for sykdommen bidrar dette til at sykehuset kan gi pasientene behandling som er baserte på den beste og nyeste tilgjengelige forskningen, fortsetter forskningsdirektøren.

De siste årene har Fondet delt ut 5 millioner kroner årlig. Hvert år kommer det om lag 10 søknader til Folkefondet. Søknadene vurderes av en ekstern innstillingskomité som består av noen av landets fremste kreftforskere. Deretter er det styret, som ledes av styreleder Tore Lærdal, som tildeler midler basert på innstillingskomitéens anbefalinger. Fondets midler blir forvaltet av en forvaltningskomité etter sunne etiske prinsipper, og med lang horisont og lav risiko.

Rollen til DSD og Herfo, selskapene der Yuhong Hermansen er eier og styreleder, er i dag at selskapene bistår Folkefondet med forvaltningsadministrasjon.

- SUS, Fondets administrasjon og styret gjør en forskjell i bekjempelsen av kreft både regionalt og internasjonalt som jeg håper og tror en dag vil være med å sette punktum for sykdommen. Jeg er takknemlig for all den innsats som legges ned, og ser frem til å følge utviklingen i forskningen også i de kommende årene, sier Yuhong Hermansen.

IMG 5152

Billedtekst: Ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun, uttrykte på seminaret takknemlighet for at Folkefondet, SUS og andre givere er med på å bidra til å løse samfunnsutfordringen kreft. Her er hun sammen med Yuhong Hermansen og tidligere helseminister Bent Høie, som også deltok på markeringen.

Ønsker du å lese mer om Folkefondet og rapporten for 15-års jubileet trykk her: https://folkefondet-forskning.no/4/