Suksessbedriften Zinus AS får med seg DSD AS for videre utvikling og global satsing

LOS Gruppens heleide selskap for innovative landstrøm produkter, Zinus AS, har etter oppstarten i2018 opplevd kraftig vekst og stor suksess i markedet. Nå går Stavangerbaserte DSD inn på eiersiden i Zinus AS gjennom en emisjon.

– Vi er svært fornøyd med at en sterk finansiell aktør som DSD AS kommer inn som medeier, sier konsernleder i LOS Gruppen, Jakob Særsten. – Det muliggjør videre ekspansjon for Zinus AS, og styrker videreutvikling av produkter og global satsing.

Suksessprodukter som bidrar til FNs bærekraftsmål

Zinus produserer landstrøms- og autonome løsninger for skip, og har siden oppstarten høsten 2018 økt fra 1 til 7medarbeidere i takt med økende etterspørsel etter nullutslippsløsninger innen maritim sektor.

– Vi har i dag god ordretilgang, godt belegg fremover og vi forventer økt vekst i både salg og ansatte i årene som kommer. Med våre produkter og tjenester er vi en sterk bidragsyter til at samfunnet kan nå flere av FNs bærekraftsmål, sier styreleder og en sentral person i oppbyggingen av Zinus AS,Arne Mæland. – Til å tilrettelegge for emisjon har Zinus AS valgt å bruke E&Y ved KjellStenersen.

Ønsker å gå internasjonalt

– Design, teknologi og miljøfotavtrykket våre produkter fører med seg har truffet markedet svært godt, forteller administrerende direktør og teknologiutvikler i Zinus, Finn Inge Langeland. – Våre produkter er enkle å betjene ved at de kan automatiseres, er fleksible i forhold til plassering, tåler alle typer klima og bidrar estetisk i moderne havner. – Dette blir lagt merke til, både i Norge, men også i Europa, Asia og i USA. Vi har en strøm av forespørsler vi håndterer samtidig som produksjonen av nye anlegg går for fullt, forteller Langeland, og uttrykker tilfredshet over at de nå får styrket mulighet til satsing. – Vi er i gang med å utvikle spennende produkter mot markeder som cruise, ro-ro og oppdrettsnæringen.

DSD betyr en sterk medeier for videre ekspansjon

Det tradisjonsrike DSD (tidligere Det Stavangerske Dampskipsselskap) hadde i 2019 det beste resultat i sin 165 år lange historie etter salget av rederiet Norled. DSD er en langsiktig, aktiv eier som ønsker å investere i bærekraftige selskaper med vekstpotensial. Selskapet har allerede betydelig kompetanse innen maritim sektor generelt og elektriske fartøyer spesielt, og god forståelse for de utfordringene som næringen står overfor regulatorisk og markedsmessig, spesielt i det norske markedet.

– Zinus er en investering som passer godt inn i DSD sin oppdaterte eierstrategi med satsing innenfor maritim og marin, mobilitet, turisme og helse. Landstrøm ladeløsning er en bærekraftig løsning med et globalt markedspotensial hvor Zinus har et godt utgangspunkt for å ta en sentral posisjon. Vi mener Zinus har ledende teknologi, og ser at selskapet opplever positiv interesse i markedet, men trenger kapital for å vokse videre, sier konsernsjef Ingvald Løyning i DSD.

– En investering i Zinus, som har sitt utspring fra Bømlo, er en satsning i vestlandsindustri og den konkurransedyktige maritime klyngen i Norge. Denne har allerede tatt en internasjonal utfordrerposisjon innenfor grønn omstilling –men der det fortsatt er et stort uforløst potensial, fortsetter Løyning og legger til at de ser frem til å være med på den videre spennende, satsingen i Zinus.

‍Ved spørsmål, kontakt:

Arne Mæland, Styreleder i Zinus
(+47) 907 38 264

Finn Inge Langeland, Adm. Dir. i Zinus
(+47) 406 03 902

Ingvald Løyning, Konsernleder i DSD
(+47) 905 40 855

Jakob Særsten, Konsernleder i LOS Gruppen
(+47) 481 62 111