Lena Nymo Helli og Anita Krohn Traaseth er nye styremedlemmer i DSD

Generalforsamlingen i DSD har valgt inn Lena Nymo Helli og Anita Krohn Traaseth som nye styremedlemmer i selskapet.

Lena sorthvitt 2

Lena Nymo Helli.

Anita Krohn Traaseth til web v2

Anita Krohn Traaseth. Foto: Truls Qvale

- Jeg er veldig glad for at Lena Nymo Helli og Anita Krohn Traaseth har takket ja til å bli en del av styret i DSD. Med deres kunnskap og erfaringer ser jeg frem til at DSD skal fortsette å arbeide sammen med mennesker og selskaper om å finne og utvikle fremtidens løsninger, sier Yuhong Jin Hermansen, styreleder og majoritetseier i DSD.

Det familieeide selskapets historie går tilbake til 1855 og har sitt utspring fra et tradisjonelt industriselskap innen transport og maritim næring. I 2019 iverksatte imidlertid DSD en ny finansiell eierstrategi med satsing på teknologiske og bærekraftige selskaper innen mobilitet, maritim og marin, turisme og helse. Totalt har DSD i dag en selskapsportefølje bestående av over 4.500 ansatte, og bærekraft, aktivt eierskap og verdiutvikling er grunnpilarer i konsernets eierstrategi.

- DSD er et folkekjært familiekonsern med en imponerende historie der verdiskaping gjennom langsiktighet og innovasjon er kjernen. Konsernet er nå i endring og har høye ambisjoner for fremtiden. DET er en reise jeg gleder meg til å bidra til, sier Anita Krohn Traaseth.

Anita Krohn Traaseth har betydelig kompetanse innenfor innovasjon, og har siden 2019 jobbet som rådgiver for EU-kommisjonen med opprettelsen av European Innovation Council (EIC). Hun har tidligere vært administrerende direktør i Innovasjon Norge, og fra 2019 ledet hun regjeringens utvalg for innovasjon og vekst i grøntsektoren.

Lena Nymo Helli har sin bakgrunn fra helse og finanssektoren. Hun er utdannet farmasøyt, og er daglig leder i Norway Health Tech, landets største klynge for helseteknologi. Nymo Helli har lang erfaring fra både nasjonal og internasjonal legemiddelindustri, og har tidligere vært Venture Partner i oppkjøpsfondet Hadean Ventures hvor hun jobbet med helserelaterte oppstartsselskaper.

Mens DSD i 2020 gjennomførte flere selskapsinvesteringer innenfor sektorene maritim og marin, mobilitet og reiseliv, blant annet i landstrømselskapet Zinus, battericelleprodusenten Beyonder og reiselivsbedriften XXLofoten, har investeringer innen det nye satsningsområdet helserelatert teknologi latt vente på seg.

- Det er utrolig spennende at DSD satser på helse og teknologi. Og jeg tror det er stor overføringsverdi fra de andre sektorene DSD har god erfaring med for å løse behov innen helse – og omsorgstjenester. Jeg liker godt verdiene DSD står for og gleder meg til å være med på den spennende reisen videre, sier Lena Nymo Helli.


- Jeg vil personlig takke Steinar Olsen og Svein Gjedrem for den innsatsen de har lagt ned i DSD. Det har vært et privilegium å ha dem som styremedlemmer i DSD sitt styre, og de har gitt verdifulle bidrag til den gode utviklingen i selskapet, sier styreleder og majoritetseier Yuhong Jin Hermansen.

Samtidig som to nye styremedlemmer trer inn i styret, takker Svein Gjedrem og Steinar Olsen av som mangeårige styremedlemmer.

- Jeg vil personlig takke Steinar og Svein for den innsatsen de har lagt ned i DSD. Det har vært et privilegium å ha dem som styremedlemmer i DSD sitt styre, og de har gitt verdifulle bidrag til den gode utviklingen i selskapet, sier Yuhong Jin Hermansen.

Det nye styret i DSD består nå av tre kvinner og to menn. Styreleder Yuhong Jin Hermansen, nestleder Bjørn A. Dahle, Eirik Børve Monsen, Lena Nymo Helli og Anita Krohn Traaseth.