Folke Hermansen AS gir 10 millioner til medisinstudiet ved UiS

Det familieeide selskapet Folke Hermansen AS gir 10 millioner kroner i gave til Universitetet i Stavanger til etablering av medisinutdanning.

– Et medisinstudium i vår region vil være en styrke for både UiS og for alle som bor i regionen, samtidig som det bidrar til å sikre fremtidig kompetanse til og utvikling ved Stavanger universitetssykehus, sier Yuhong Jin Hermansen, administrerende direktør i Folke Hermansen AS.

– En fantastisk nyhet. UiS setter stor pris på donasjonen fra Folke Hermansen AS. Den fører oss et viktig skritt nærmere en medisinutdanning ved UiS som vil komme hele landet til gode, uttaler UiS-rektor Klaus Mohn.

Folke Hermansen AS er morselskapet til DSD AS som investerer innen maritim og marin, mobilitet, reiseliv og helserelatert teknologi.

– Denne donasjonen er en fortsettelse av det engasjementet som Folke hadde for både sykehuset og universitetet i byen vår. Samtidig ønsker hele konsernet å bidra til raskere regional utvikling av grønn, smart og nyskapende teknologi innenfor helse og omsorg, et viktig område når befolkningen lever stadig lengre, sier Yuhong Jin Hermansen.

Folke Hermansen donerte i 2002 fire millioner kroner til et professorat i informatikk til Høgskolen i Stavanger sin satsing mot universitetsstatus. Kort tid før han gikk bort i 2006 opprettet han et fond på 50 millioner kroner til kreftforskning ved Stavanger universitetssykehus. Sammen med svært mange gavegivere gjennom 14 år, har fondet hatt god suksess og frem til 2020 gitt over 40 millioner kroner til flere vellykkede prosjekter.

– Det er en glede å kunne gi en gave til dette konkrete prosjektet som vi vet vil gi store positive ringvirkninger, ikke bare til regionen, men på sikt også til helsevesenet i hele landet, sier Hilde Hermansen, datter til Folke Hermansen.

– Vi er både stolte og glade for å kunne fortsette å gi midler til gode formål vi har stor tro på. Gjennom å etablere et eget medisinstudium i byen vår vil det øke attraktiviteten og kompetansenivået til både lærestedet og sykehuset, og vi mener dette også vil komme befolkningen og næringslivet til gode, og skape en vinn-vinn-situasjon for hele regionen vår, sier Yuhong Jin Hermansen.

Finansieringsbehovet til oppstartsfasen av studiet er på 84 millioner kroner. Med denne gaven og gaven fra Sparebankstiftelsen SR-bank har UiS mottatt donasjoner på 50 millioner kroner.

– UiS har en fagfellevurdert og akkreditert studieplan, som har fått svært gode tilbakemeldinger. Vi har en potent helseklynge og et universitetssjukehus på vei inn på campus. Politikerne og næringslivet er med oss, og regional oppstartsfinansiering kommer på plass. Vi har kompetanse, ambisjoner og pågangsmot. Det vi trenger fra myndighetene, er lov til å starte opp medisinstudiet, understreker UiS-rektor Klaus Mohn.

Ui S 021220 Yuhong Hermansen Klaus Mohn krediteres Mari Hult

Viktig bidrag: Rektor Klaus Mohn ved UiS og adm.dir Yuhong Jin Hermansen i Folke Hermansen AS håper gaven kan bidra til at UiS er ett steg nærmere en egen legeutdannelse.

2 W9 A2911 kopi

Tilstede på gaveoverrekkelsen. Fra venstre: Dekan Kristin Akerjordet ved UiS, rektor ved UiS Klaus Mohn, adm.dir Yuhong Jin Hermansen i Folke Hermansen AS og konsernsjef Ingvald Løyning i DSD AS.

Diplom naerbilde v1

Gaveplanketten til UiS fra Folke Hermansen AS.