Fem mottakere av DSD Stipendfond

Hvert år tildeler DSD Stipendiefond støtte til utvalgte kandidater som tar høyere økonomisk utdanning i utlandet. I år var det fem studenter som kan glede seg over et økonomisk bidrag for å kunne gjennomføre studiene sine i utlandet.

DSD stipendfond 2022 2023

Bildet viser to av de fem studentene som mottok DSD stipendiet; Cecilie Langvik og Brage Andersson Aaserød. Her avbildet sammen med styreleder i DSD, Yuhong Jin Hermansen, under utdelingen.

Vi gratulerer studentene Cecilie Langvik, Georg Turøy, Brage Andersson Aaserød, Sverre Laurits Øverland og Pål Thorske med tildelt DSD stipendiet og ønsker de lykke til med studiene i England, Nederland, Australia og Belgia.

Intensjonen med stipendiefondet er å inspirere til at flere unge tar økonomisk eller merkantil utdannelse i utlandet.

Kriteriene for å motta stipendiet er at studenten må være mellom 20 og 28 år, ha tilknytning til Rogaland og ha tatt eksamen ved St. Olav Videregående Skole. Stipendiet tildeles studenter som går eller planlegger å ta en økonomisk/ merkantil utdanning utenfor Norden.

Det er styret i DSD Stipendiefond som beslutter hvem som mottar stipend, og styret består av rektor Karl Roar Vigmostad ved St. Olav Videregående Skole, Christian Fjell fra Rederiforeningen, Per Grønning fra Stavanger Næringsforening samt Nina Egers Johannessen, som representerer DSD.

Søknadsprosessen for å søke DSD Stipendiefond for skoleåret 2023/2024 vil være i løpet av høsten 2023.