DSD starter året med å gå inn i helseselskapet Tidewave

Helseteknologiselskapet Tidewave R&D har hentet inn frisk kapital for å få fart på salget av sine fremtidsrettede vendemadrasser for helsesektoren. Inn på eiersiden kommer investeringsselskapet DSD som nå gjør sin første investering innen helseområdet.

Tidewave mattress 2

- Vi er svært tilfredse med å få det familieeide investeringsselskapet DSD inn på eiersiden. Høsten 2021 igangsatte vi en prosess for å finne en medeier som deler våre verdier og ambisjoner. Tidewave trengte å få inn en investor som kunne tilføre selskapet mer enn bare kapital. Ønsket var en aktiv investor med et langsiktig fokus som delte vår ambisjon om å vokse og utvikle selskapet, forteller daglig leder Bjørn Lorentzen i Tidewave R&D.

- At vi fant alt dette i en lokal investor er vi veldig fornøyd med. Det passer godt sammen med vår målsetning om å ha en solid lokal forankring kombinert med internasjonale ambisjoner, fortsetter Lorentzen.

Tidewave R&D er et Stavanger-basert oppstartsselskap fra 2017 som produserer en vendemadrass til helsesektoren. Vendemadrassen snur automatisk pasienter mens de sover, og løser flere oppgaver knyttet til trykksår for pasienter som er sengeliggende.

Bjorn lorentzen daglig leder Tidewave krediteres Jan Thomas Lende Tidewave 2

Bjørn Lorentzen er daglig leder og en av grûnderne i Tidewave.

DSD sin første investering innenfor sektoren helse
- Dette er en stor milepæl for oss i DSD, og vi er svært takknemlige for å komme inn som deleier i Tidewave, som er vår første investering innenfor helse. Tidewave sin beviste forretningsidé, organisasjon og bærekraftige produkter treffer godt på våre investeringskriterier, sier investeringsdirektør Kjartan Melberg i DSD.

- Vi har siden vi endret investeringsstrategi for halvannet år siden sagt at vi skal satse innen fire sektorer; mobilitet, hav, reiseliv og helse. Sistnevnte er en helt ny sektor for oss i DSD, og vi har foreløpig avgrenset det til produkter og tjenester drevet av innovativ teknologi som bidrar til økt livskvalitet for mennesker, fortsetter Melberg.

Kjartan Melberg investeringsdirektor DSD krediteres Thomas Haga

- Dette er en stor milepæl for oss i DSD, og vi er svært takknemlige for å komme inn som deleier i Tidewave, sier investeringsdirektør Kjartan Melberg i DSD.

Tidewaves produkter løser et stort problem for sårbare grupper av pasienter, samtidig som behandling av trykksår er meget kostbart for samfunnet. I tillegg til at vendemadrassen til Tidewave øker livskvaliteten til pasienter, avlaster madrassen også helsepersonell for tunge løft som de ellers må gjøre når de vender pasientene. Ofte kreves to personer som gjør dette regelmessig mange ganger i døgnet, samt at tunge løft kan forårsake belastningskader blant helsepersonell.

- Vi mener Tidewave sine produkter har et stort vekstpotensial. Behovet for bedre løsninger for trykksår øker i takt med en stadig større gruppe eldre og pleietrengende, samt et ønske om å beholde flere pleietrengende hjemme lengre, sier Martin Økland, direktør for forretningsutvikling i DSD.

Økland vil tre inn som nytt styremedlem i Tidewave etter kapitalutvidelsen.Fra venstre Bjorn Lorentzen og Martin Okland

DSD vil bli representert i styret i Tidewave ved Martin Økland (t.h), direktør for forretningsutvikling i DSD. Her sammen med Bjørn Lorentzen, daglig leder i Tidewave (t.v)

Satser internasjonalt og på flere produkter
- Vi har hele tiden visst at teknologien vår har et globalt potensial. Derfor har vi hatt et internasjonalt fokus fra dag én. Etter en vellykket oppstart i Norge der vi har testet verdikjedene og bygget opp erfaringer, er vi nå klare for å ta steget internasjonalt, sier Bjørn Lorentzen i Tidewave.

Lorentzen forteller at selskapets produkter har fått internasjonal oppmerksomhet og at Tidewave er i ferd med å etablere seg i både Sverige og Tyskland.

- I løpet av våren ønsker vi å se på ytterligere internasjonalisering, i tillegg til at vi parallelt videreutvikler eksisterende løsninger og arbeider med nye produkter innen trykkskadeforebygging. Vi er også i ferd med å lansere en barneversjon av vendemadrassen som vi tror vil bli godt mottatt i markedet, sier Lorentzen.