DSD satser på nok en fremtidsrettet nisje, går inn i teknologiselskapet KVS Technologies

Det familieeide og Stavanger-baserte investeringsselskapet DSD kommer inn på eiersiden når KVS Technologies nå henter inn fersk kapital for å realisere selskapets vekstambisjoner.

Loyning Austigard Melberg krediteres Thomas Haga

DSD på besøke hos KVS Technologies på Sandnes. Her fra venstre; konsernleder Ingvald Løyning i DSD, styreleder Arild Austigard i KVS Technologies, og Kjartan Melberg, investeringsdirektør i DSD.

- Vi er svært takknemlige for muligheten til å bli medeier i dette spennende vekstselskapet. KVS Technologies sine teknologier representerer miljøvennlig, sikker og innovative tjenester innen datainnsamling og analyse til krevende kunder i privat og statlig sektor, sier Kjartan Melberg, investeringsdirektør i DSD.

- Vi er svært fornøyde med å få det velrennomerte investeringsselskapet DSD med på laget. Teamet til DSD har imponert oss gjennom prosessen, og det er ikke tilfeldig at det er nettopp de som nå blir med oss videre som eiere. De har satt seg godt inn inn konsernet, teknologien og markedet. Det har gitt oss tillit til at DSD er en riktig eier å ha med på laget når vi nå skal skalere våre tjenester innen innsamling og analyse av geodata i Europa og USA, sier Cato Vevatne, CEO i KVS Technologies.

DSD har de siste par årene konsentrert sine investeringer rundt fire hovedområder; mobilitet, maritim og marin, reiseliv og helserelaterte selskaper. Sentralt i alle disse investeringene er bærekraft og digitalisering.

- Vår historie innenfor transport og mobilitet går helt tilbake til 1855. I alle år har vi hatt et betydelig fotfeste innenfor store transport- og infrastrukturselskaper til lands og til vanns. Denne investeringen innen droneteknologi og geodatatjenester representerer en ny form for infrastruktur og mobilitetsløsning for oss – vi beveger oss inn i luftrommet. KVS er et ungt selskap fra 2015, og vi er imponert over hvordan selskapet på få år har lykkes ved hjelp av droner, maskinlæring og geodata å erstatte kostbare, tradisjonelle overvåkingsmetoder med ny og mer bærekraftig teknologi, sier Kjartan Melberg.

Cato Vevatne CEO KVS Technologies krediteres KVS Technologies

- Teamet til DSD har imponert oss gjennom prosessen, og det er ikke tilfeldig at det er nettopp de som nå blir med oss videre som eiere. De har satt seg godt inn inn konsernet, teknologien og markedet. Det har gitt oss tillit til at DSD er en riktig eier å ha med på laget når vi nå skal skalere våre tjenester, sier Cato Vevatne, CEO i KVS Technologies.

Kjartan KVS til web

- I alle år har vi hatt et betydelig fotfeste innenfor store transport- og infrastrukturselskaper til lands og til vanns. Denne investeringen innen droneteknologi og geodatatjenester representerer en ny form for infrastruktur og mobilitetsløsning for oss – vi beveger oss inn i luftrommet, sier Kjartan Melberg, investeringsdirektør i DSD.

Henter inn kapital til oppkjøp og forventet etterspørselsvekst
KVS Technologies er totalleverandør innen ubemannet inspeksjon og digitalisering av samfunnskritisk infrastruktur. Selskapet annonserte nylig oppkjøpet av Terratec Gruppen, den største leverandøren av geodatatjenester i Europa, og samlet har selskapet om lag 300 medarbeidere.

Kapitalinnhentingen skal benyttes til å finansiere oppkjøpet av Terratec Gruppen, samt vekst fremover, spesielt vekst i det amerikanske markedet.

- Oppkjøpet av Terratec og fusjonen av selskapene står sentralt som et av de strategiske grepene i vår vekststrategi. Majoriteten av kapitalinnhentingen er knyttet til oppkjøpet. Vi forventer en betydelig vekst i markedene vi i dag er ledende i, som et direkte resultat av at vi kombinerer vår teknologi og kompetanse til et komplett tjenestetilbud. Allerede i 2022 vil vi levere enorme mengder digitale tvillinger og avanserte kartleggingstjenester til krevende kunder i Europa og USA, sier Cato Vevatne.

- For oss er KVS Technologies et svært interessant selskap siden deres teknologi muliggjør grønne løsninger. I gitte oppgaver, for eksempel ved lovpålagte, årlige strømnett-inspeksjoner, har man tradisjonelt benyttet helikoptre. Nå tar stadig flere energiselskaper i bruk spesialutviklede droner, som gjør jobben på en smartere og mer miljøvennlig måte. Dette en del av fremtidens løsninger. Vi er overbevist om at vi kun har sett starten på denne utviklingen, og vi tror det ligger et stort uutnyttet potensial for KVS Technologies fremover innenfor områdene infrastruktur, bygg og anlegg og miljø, både nasjonalt og internasjonalt, sier Kjartan Melberg.

"Vi er overbevist om at vi kun har sett starten på denne utviklingen, og vi tror det ligger et stort uutnyttet potensial for KVS Technologies fremover innenfor områdene infrastruktur, bygg og anlegg og miljø, både nasjonalt og internasjonalt", sier Kjartan Melberg.

Om KVS Technologies
KVS Technologies og Terratec slo seg sammen i oktober 2021 og utgjør en global leder innen digital virkelighet. Ved å kombinere software, sensorer og autonomi, bidrar vi til økt effektivitet og pålitelighet, for kunder innen infrastruktur, konstruksjon, miljø og offentlig sektor. Drevet av behovet for å bygge og vedlikeholde verdens infrastruktur på en bærekraftig måte, setter vi det moderne samfunnet i stand til dette ved å transformere data til innsikt og levende digitale tvillinger. Gruppen har 280 ansatte i 5 land og omsetter for ca. 280 millioner kroner årlig. Les mer på kvstech.no og terratec.no.

Om DSD
DSD AS er et familieeid investeringsselskap eid av Hermansen-familien. Selskapet har sitt utspring og hovedkontor i Stavanger, og DSD har vært stolt eier av selskaper innen godstransport, passasjertjenester og internasjonal shipping siden 1855. DSD har som mål å være en pådriver for bærekraftig utvikling, og satser på eierskap i selskaper innen maritim og marin, mobilitet, reiseliv og helsetjenester. DSD-konsernet har i dag eierskap i selskaper med nærmere 5.000 ansatte totalt.