DSD, R-Venture og Tschudi Logistics blir nye investorer i Swipload

DSD går inn på eiersiden i det digitale transportmegler-selskapet Swipload. - Midt i kjernen av det DSD har holdt på med siden 1855, nemlig transport, sier investeringsdirektør Kjartan Melberg i DSD.

Kjartan melberg investeringsdirektor DSD 2

- Vi er overbevist om at vi har skapt et produkt som allerede i dag er i stand til å effektivisere måten man anskaffer transport på. Med tre nye og svært solide investorer i ryggen får vi nå roen vi trenger til å rette fokus mot salg og brukervekst, forteller gründer og CEO i Swipload Stian Vere.

Selskapets nye investor-trio består av kjente aktører fra både gründer-, logistikk- og shipping-verdenen. Både R-Venture, DSD og Tschudi Logistics ønsker å delta aktivt i arbeidet med å bygge Swipload til Norges og Skandinavias ledende digitale plattform for transportanskaffelser og digital megling.

- Swipload sin forretningsidé treffer midt i kjernen av det DSD har holdt på med siden 1855 - nemlig transport. Selskapet har et fantastisk utgangspunkt for å fornye en etablert næring ved hjelp av innovativ teknologi og smarte løsninger. Vi ser frem til å være med å videreutvikle Swipload, sier investeringsdirektør Kjartan Melberg i DSD.

Han forteller at det for DSD er en forutsetning at de investeringene selskapet gjør skal bidra til et mer bærekraftig samfunn.

- Swipload sin løsning for transporthåndtering gir en bedre utnyttelse av eksisterende kapasitet og reduserer tomkjøring. Når vi vet at transportnæringen står for en stor del av klimautslippene i dag, er Swipload en positiv bidragsyter til at transportnæringen kan redusere sin andel av klimaavtrykket, sier Melberg.

Stian og Stian

- Denne reisen blir det nå utrolig spennende å kunne være en del av, sier Stian Rustad i R-Venture (t.v), her sammen med CEO Stian Vere i Swipload (t.h).

- Vi tror Swipload og løsningen selskapet nå har lansert vil spille en stor rolle i fremtidens måte å bestille og administrere transportkjøp på. Swipload er i tillegg en løsning som vil bidra til å redusere transportbransjens klimautslipp, og samtidig være en teknologisk pådriver for at bransjen kan drive mer effektivt og målrettet. Denne reisen blir det nå utrolig spennende å kunne være en del av, sier Stian Rustad i R-Venture.

Han fremhever effektivitet og bærekraft som viktige parametere for fremtidens selskap.

- Jeg tror ikke selskaper i fremtiden kan lykkes uten å ha et sentralt fokus på hvordan driften organiseres. Miljø og bærekraft kommer bare til å vokse seg sterkere som styringsparametere. I tillegg tror jeg også forbrukere i stadig større grad kommer til å velge tjenester som bidrar positivt til utviklingen av samfunnet og miljøet vårt. Spør du meg krysser Swipload de aller fleste boksene her, utdyper han.

Eskil Odegaard 1024x689 2

Managing Director Eskil Ødegaard i Tschudi Logistics sier at hvis man som speditør nå ikke henger med på digitaliseringen som presser seg frem kan man risikere å bli stående igjen på perrongen.

Managing Director Eskil Ødegaard i Tschudi Logistics understreker viktigheten av å henge med på digitaliseringen.

- Vi fant raskt ut at Swipload var noe vi ønsket å være en del av, og vi er trygge på potensialet til både løsningen og markedet. Hvis man som speditør nå ikke henger med på digitaliseringen som presser seg frem kan man risikere å bli stående igjen på perrongen.

Ødegaard sier videre at han opplever en god match mellom investorene.

- Det er to andre utrolig spennende investorer med på laget her, noe som selvsagt er veldig positivt. Jeg opplever også at det er en bra match mot de andre gründerne. Dette er et godt fundament for det vi sammen skal få til fremover.

Vil utvikle CO2-regnskap

Planene videre innebærer blant annet utvikling av et eget CO2-regnskap for transportindustrien.

- Vi vet at transportbransjen i dag er en av de største bidragsyterne til utslipp av klimafiendtlige gasser. Et av våre store mål er å kunne bidra til å redusere disse, først og fremst gjennom å legge til rette for at eksisterende lastebiler på veiene kan utnyttes mer effektivt - men også gjennom å kunne tilby kjøpere av transport andre parametere enn pris å velge etter, sier Stian Vere.


I praksis kobler Swipload sammen transportkjøpere med kvalitetssikrede, norske transportører over hele landet. Den digitale meglingsløsningen tar seg i tillegg av fakturering og oppgjør.


- Vi leverer en digital plattform hvor kjøpere av transport i løpet av få tastetrykk kan eksponere et behov mot et voksende antall transportører over hele landet. Ikke bare når man svært raskt ut - man finner også transportørene som kan levere en skreddersydd tjeneste etter fraktbetingelsene dine, sier Vere.

Han eksemplifiserer:

- Til aktive kjøpere av transport, som gjennom året benytter seg av flere forskjellige transportselskap, kan vi tilby en sømløs arbeidsløsning og et one-point-of-entry for anskaffelser. Dette sparer tid på manuell megling på telefon og mail, og gir kjøpere enklere og bedre oversikt.

For transportørene selv er Swipload en digital kanal som enkelt gir dem tilgang på flere oppdrag.

- Selv om vi kan brukes av transportselskapene som et verktøy til å nå ut til andre biler, er vi i hovedsak en kilde til flere oppdrag for transportørene selv, og da kanskje særlig de mindre og hardtarbeidende aktørene. For disse er Swipload en kosteffektiv tilbyder av mer inntjening, og mer effektiv utnyttelse av bilparken.