DSD satser ytterligere på teknologiselskaper innen reiseliv og mobilitet når det blir medeier i Dotnet Mentor Holding AB. Investeringen er den første av sitt slag DSD gjør i Sverige.

Det svenske selskapet består av to datterselskaper; produktleverandørselskapet Ferrysystems International som leverer SaaS-løsninger til havgående ferjer, og IT-konsulentselskapet Dotnet Mentor Väst.

Mikael Egner Dotnet mentor

- Jeg er svært tilfreds med at vi har lyktes med å få inn DSD som medeier i selskapet, sier CEO og gründer Mikael Egnér i Dotnet Mentor Holding AB.

"Jeg er svært tilfreds med at vi har lyktes med å få inn DSD som medeier i selskapet. Teknologiløsningene som våre to selskaper har vært med å utvikle og lansere vil med dette få tilført både ny kapital, kompetanse og tilgang til et større utviklermiljø slik at selskapene kan ta det neste steget innen salg, utvikling og vekst", sier CEO og gründer Mikael Egnér.

Dotnet Mentor ble etablert i 2007 og selskapene består totalt av 11 medarbeidere med hovedkontor i Gøteborg.

"DSD har gjennom de siste årene vokst innenfor områdene mobilitet- og reiselivsteknologi, og når vi nå fikk muligheten til å investere i dette selskapet med svært dyktige medarbeidere og attraktive produkter var det en mulighet vi ikke kunne si nei til.

Vi mener utvidelsen av vår portefølje med eierskap i Dotnet Mentor Holding vil styrke vår samlede produktsatsing og utviklingskraft innenfor denne nisjen, samtidig som vi mener at DSD kan tilføre Donet Mentor Holding nødvendige ressurser til å vokse videre", sier direktør for forretningsutvikling i DSD, Martin Økland.

Martin Okland krediteres Trine N Wichmann v2

Martin Økland, direktør forretningsutvikling i DSD sier det kompetente teamet i Dotnet Mentor vil bidra sterkt til DSDs ambisjon om å levere helhetlige, friksjonsfrie reise- og booking opplevelser på en automatisert måte.

DSD har historiske røtter fra 1855 og lange tradisjoner innen transport til sjøs og til lands. I dag satser DSD innenfor sektorene hav, mobilitet, reiseliv og helse og har eierskap i flere ledende nisjeaktører innenfor mobilitet- og reiselivsteknologi; Bilberry, Mobitech og Ferdia. Dette er en bransje med betydelige vekstmuligheter både i og utenfor Norge. Når kundene stiller stadig større krav til sømløse reiser, vil et oppkjøp av Dotnet Mentor Holding komplementere DSDs portefølje av teknologiselskaper som leverer attraktive løsninger for transport, aktiviteter, overnatting samt pakketeringen av disse enkeltbestillingene.

"Vår ambisjon er å levere helhetlige, friksjonsfrie reise- og booking opplevelser på en automatisert måte – til glede for både kundene og tilbyderne. Med sterke og kompetente team fra Dotnet Mentor Holding AB på laget, er vi ett steg nærmere å nå den ambisjonen", sier Martin Økland.

Hero phone ui light

Konsulentselskapet Dotnet Mentor ble grunnlagt i 2007 av Mikael Egnér. Dotnet Mentor er et IT-konsulentselskap spesialisert på IT-arkitektur og systemutvikling. Med base i Göteborg og Åre tilbyr de ekspertise innen web-baserte systemer. Selskapet består av engasjerte konsulenter med spesialistkompetanse som hjelper kunder med å utvikle virksomheter med moderne teknologier og metoder.

SaaS-selskapet Ferry Systems International har produktet Lighthouse, som er et bookingsystem for passasjerer og frakt for fergeselskaper. Lighthouse startet som et eksperiment hos Dotnet Mentor i 2015. Da det viste seg hvor bra Lighthouse ble med hjelp av moderne teknologi, ble bookingsystemet utskilt til et eget selskap.