DSD går inn i krisehåndteringsselskapet Rayvn

DSD går inn på eiersiden i krisehåndteringsselskapet Rayvn. Rayvn har utviklet et digitalt verktøy som benyttes i beredskapshåndtering, og DSD har selv meget god erfaring med verktøyet fra et av sine datterselskaper. Til sammen går DSD, sammen med Investinor, inn med 40 millioner kroner i Rayvn. Selskapet vokste 100 prosent i fjor, og ambisjonen er å ta ta store markedsandeler i Europa og USA.

SaaS-selskapet Rayvn AS, som utvikler verktøy for å støtte bedrifter i å håndtere kritiske hendelser, har gjennom 2020 doblet antall kunder og brukes nå i over 20 land. Selskapet henter nå inn 40 millioner kroner i frisk vekstkapital hvor DSD og Investinor investerer henholdsvis 25 og 15 millioner kroner.

Det Stavanger-baserte investeringsselskapet DSD er eiere av teknologisk ledende og innovative selskaper innen mobilitet, maritim og marin, reiseliv og helse. Selskapet har lang historie innen busstransport, shipping og godstransport, og eide inntil sommeren 2019 ferje- og hurtigbåtrederiet Norled, før det ble solgt til utenlandske eiere.

«Gjennom å ha observert hvor bra Rayvn fungerte i selskapet Norled, da vi eide det, med gode, brukervennlige, prosesser underveis i beredskapshendelser samt solid dokumentasjon til etterarbeider, fattet vi interesse for Rayvn. Det gode inntrykket vårt ble ytterligere forsterket etter at vi pratet med flere av de største kundene til Rayvn og også fikk deres positive vurdering av selskapet og systemet. Vi ser derfor frem til å være med på selskapets videre vekst og utvikling”, sier konsernsjef Ingvald Løyning i DSD.

«Vi tar det som en stor tillitserklæring når den øverste lederen i DSD, som tidligere også var arbeidende styreleder i Norled, gjennom personlig erfaring har sett hvordan vårt kjerneprodukt fungerer i kritiske situasjoner, og nå ønsker at DSD kommer inn på eiersiden i Rayvn, sier Henrik von Schlanbusch, CEO og medgrunder av Rayvn.

I Phone X Car Notifications Mockup Crop 3
SAS Bold DSD Dag3 8759 web

DSDs konsernleder Ingvald Løyning benyttet selv Rayvn sitt verktøy da han var arbeidende styreleder i Norled, og med positive erfaringer tar han nå DSD med inn på eiersiden i Rayvn.

Henrik Rayvn til nett

"Målet er at Rayvn skal være industrilederen innen Critical Event Management Software globalt i løpet av få år," sier Henrik von Schlanbusch, CEO og medgrunder av Rayvn.

Rayvn AS, som har hovedkontor i Bergen, og avdelingskontor i Stavanger og Montana har ambisjon om å fortsette den hurtige veksten i Europa og USA fra kontorene i Norge og datterselskapet Rayvn Inc. i USA.

“Rayvn har allerede en helt unik kundeportefølje og er veldig godt posisjonert for høy vekst de kommende årene. Vi gjorde vår første investering i Rayvn i 2019, og så det på grunn av selskapets utvikling som helt naturlig å følge opp sammen med DSD” sier Investment Manager Egil Garberg i Investinor. Garberg går inn i styret i Rayvn, sammen med en representant fra DSD.

“Målet er at Rayvn skal være industrilederen innen Critical Event Management Software globalt i løpet av få år. Vekstkapitalen fra emisjonen vil styrke vår markedsinnsats i Europa og USA. Markedene er enorme og preges av eldre løsninger som er tunge å bruke og dyre å drifte”, sier Henrik von Schlanbusch i Rayvn.

Rayvns produkt er disruptivt, både når det gjelder hvordan vi løser problemene for sluttbruker, men også når det gjelder prismodell og go-to-market. Selskapet har nylig lansert en unik samvirkemodell som fører til at brukere av Rayvn kan involvere og / eller informere sine stakeholders / kontakter direkte via Rayvn når en krise eller hendelse skulle oppstå. Krisehåndteringssystemet er så enkelt i bruk at det ikke krever forutgående opplæring.

«Covid-19 pandemien har dessuten ytterligere forsterket små og mellomstore bedrifters behov for å ha gode, digitale hjelpeverktøy når kriser oppstår,» sier Henrik von Schlanbusch i Rayvn.

På tross av at selskapet fremdeles er ungt, er de internasjonale ambisjonene tydelige. Gjennom etableringen av datterselskapet Rayvn Inc i USA, har Rayvn oppnådd fotfeste i Nord-Amerika og brukes nå blant annet til for eksempel bekjempelse av de store skogbrannene i California samt til oljevern i Canada.

“Vi ser at 2021 blir et veldig spennende år for oss. Vår go-to-market plan viser tydelige tegn på at den fungerer og tenderer mot å gi viral spredning av applikasjonen. Vi har mål om at vi skal firedoble i Europa og vokse enda raskere i USA”, fortsetter Henrik von Schlanbusch.


Egil 867 A3843

Egil Garberg, Investment Manager i Investinor går inn i styret i Rayvn sammen med en representant fra DSD.