DSD fortsetter som støttespiller til Stavanger konserthus

Etter et ekstraordinært år med strenge publikumsbegrensninger er det ekstra gledelig for DSD å kunne inngå en fornyet samarbeidsavtale med Stavanger konserthus.

- Vi er imponerte over hvordan Stavanger konserthus har klart å tilpasse seg Covid-19 pandemien, og med særdeles begrensende smittevernregler, lykkes med å opprettholde et variert arrangements- og kulturtilbud i byen. DSD ser frem til å fortsette som samarbeidspartner til Konserthuset også i tiden fremover, sier Ingvald Løyning, konsernleder i DSD.

– I Konserthuset lever vi av å samle folk, noe det har vært begrenset mulighet til det siste året. Som mange andre har vi måttet avlyse konserter, stenge dørene og vi permitterte ansatte i fjor vår. Etter at regjeringens stimuleringsordning falt på plass, har vi hatt økt aktivitet og fått medarbeidere tilbake i arbeid, sier markeds- og kommunikasjonssjef Grete Straume i Stavanger konserthus.

Straume legger til at selv om det har vært en helt spesiell tid, med publikumsbegrensninger, har Konserthuset hatt som mål å tilby et godt og variert program, med fysisk tilstedeværelse.

- Å være en arena for artister å møte sitt publikum, og et møtested der de gode opplevelsene deles med andre, er det viktigste for oss. Samlet sett har denne tiden, og virksomheten vår, selvfølgelig vært veldig annerledes enn planlagt, men vi har klart å komme oss gjennom dette, fortsetter Straume.

Konserthuset Stavanger MF

Stavanger Konserthus og DSD har hatt et samarbeid siden 2012.

DSD sier at for selskapet er det naturlig som støttespiller å stille opp når behovet er der som mest.

- Vi tenker at det er når tidene er som mest krevende at det er viktigst at gode støttespillere stiller opp. Konserthuset bidrar først og fremst til at vi har et bredt kulturtilbud med fantastiske konserter og flotte opplevelser for innbyggerne i regionen. Samtidig er det en viktig inspirasjons- og læringskilde for unge musikere og kunstnere, samt en viktig møteplass og arrangør for næringslivet i Stavanger, sier Løyning.

- Vi må være med å sikre at dette tilbudet også er der når pandemien er over, fortsetter Løyning.

DSD ønsker å være en aktiv og verdifull bidragsyter til nærmiljøet og regionen, og har vært støttespiller til Konserthuset helt siden 2005, da Folke Hermansen, tidligere eier av DSD, gikk inn med støtte.

- I Konserthuset har vi hatt private støttespillere i mange år, og mange av selskapene har vært med oss lenge, som DSD. Det å utvikle langsiktige relasjoner har en egen verdi, og vi er svært takknemlige for den fremtidsrettede holdningen støttespillerne våre har, og tilliten vi blir vist. Vi har hatt et godt samarbeid med DSD i alle år, og at de nå velger å fortsette sin satsning på Konserthuset setter vi virkelig pris på, sier Grete Straume i Konserthuset.

Hun forteller videre at bidrag fra støttespillere er avgjørende for programtilbudet til Konserthuset.

- Bidragene fra våre støttespillere er uvurderlige, på den måten at de er med både å sikre driften, og gi oss større spillerom rent programmessig. Mange av de største begivenhetene i løpet av en sesong står Konserthuset selv som arrangør for, og det å ha støttespillere i ryggen gjør at vi kan hente inn artister og produksjoner som ellers ville vært mer risikofylt, eller utenfor rekkevidde. Slik skaper vi immaterielle verdier sammen, og flere av støttespillerne våre bruker disse anledningene til å invitere egne gjester. Mange er også innom oss på dagtid, og bruker lokalene våre både til møter, konferanser og andre samlinger, sier Straume, som gleder seg til å komme tilbake til normal drift.

- Å tilby et bredt kulturprogram og samle folk til gode opplevelser, i større omfang, gleder vi oss enormt til. Og - det vet vi at mange andre gjør også, sier Straume.

Her kan du lese mer om det tilbudet som Konserthuset har for publikum: https://www.stavanger-konserth...

"Bidragene fra våre støttespillere er uvurderlige, på den måten at de er med både å sikre driften, og gi oss større spillerom rent programmessig." Grete Straume, markeds- og kommunikasjonssjef for Stavanger konserthus