DSD fornyer seg i takt med ny fase i selskapet

DSD AS, tidligere Det Stavangerske Dampskibsselskab, har bygget en sterk og solid merkevare gjennom 165 år. Nå skifter konsernet profil – til en ny og mer fremtidsrettet visuell identitet som er i tråd med selskapets nye strategi.

- Da vi solgte rederiet Norled sommeren 2019, startet selskapet en strategiprosess for å definere hva DSD skal være fremover. Selskapet har en lang og stolt historie, der vi alltid har vært tungt investert i transport – både til sjøs og til lands. Gjennom 165 år har selskapet lykkes med å kontinuerlig utvikle seg siden innovasjon alltid har stått sentralt. Nå står vi parat til å se på og satse på nye områder, og da var tiden moden for å også justere hva vi heter og hvordan vi fremstår i en mer moderne og fremtidsrettet drakt, sier konsernleder Ingvald Løyning i DSD.

Løyning legger til at det alltid vil være sterke følelser knyttet til et navn og en logo, og det ligger en fantastisk historie bak.

- Det har vært gjennomført en god og grundig prosess i forbindelse med den nye profilen, og DSD har fått bistand fra byrået Bold Scandinavia som har hjulpet med å trekke historien inn i fremtiden. Den nye logoen viderefører elementer fra vår gamle logo, som også har vært benyttet som rederiflagget vårt, ved at de tre ringene på skorsteinsmerket tas med i fortsettelsen, men nå i en modernisert form, fortsetter Løyning.

Den gamle logoen videreføres
DSD AS har historie tilbake til 1855, og hadde inntil denne uken en logo som også benyttes som rederiflagg.

- Det flagget vil vi fortsette å ha som både rederiflagg og logo på våre to maritime selskaper, DSD Shipping og DSD Cargo. Det blir ingen endring for dem, sier Løyning.

- Vi skal fortsette å bygge videre på de eierposisjonene vi har innenfor det maritime området, og innenfor mobilitet er busselskapet Tide en viktig og stor eierpost for oss. Samtidig ønsker vi å investere og bevege oss inn i andre, nye bransjer; marin, reiseliv og helse og omsorg, forteller Løyning.

Alltid i bevegelse
Bærekraft, innovasjon og aktivt eierskap er tre nøkkelord i selskapets nye retning.

- Det er i seg selv ingenting nytt i det. Vi tror på verdiskaping gjennom langsiktighet og innovasjon, og vi jakter kontinuerlig på bærekraftige muligheter sammen med de selskapene og menneskene vi møter, fordi vi mener det er det eneste reelle alternativet i et langsiktig perspektiv, sier Løyning.