DSD, eier av Tide, kjøper buss- og bybaneselskapet Keolis i Norge

Investeringsselskapet DSD AS, eier av busselskapet Tide AS, har kjøpt Keolis Norge AS, det norske datterselskapet til Keolis Group.

Med oppkjøpet av Keolis Norge vil DSDs Tide overta driftsansvaret for busskontrakten for Bergen sentrum med 138 busser og drift av Bybanen i Bergen med 28 bybanevogner.

Bybane og buss bilde

- Gjennom oppkjøpet av Keolis Norge styrker Tide og DSD sine posisjoner som mobilitetsselskaper. Både DSD og Tide har gjennom de siste årene gått fra å satse innen tradisjonell busstransport til å investere i fremtidsrettede mobilitetsløsninger. Kjøpet av Keolis gir oss innpass i et helt nytt segment. Vi styrker vår kompetanse på bane og får en bredere, grønnere og mer robust produktportefølje innenfor området mobilitet, sier Ingvald Løyning, styreleder i Tide AS og konsernleder i DSD.

Tide og Keolis Norge utfyller hverandre godt siden begge selskapene arbeider innenfor samfunnskritisk infrastruktur for persontransport. Keolis har vært til stede i Norge siden første Bybanelinje åpnet i 2010, og fikk driftskontrakten fornyet i 2018. Sommeren 2019, ble Keolis tildelt kontrakten som operatør av den største elektriske bussparken i Norge, og denne hadde en vellykket oppstart i desember 2020. I dag har Keolis Norge om lag 550 medarbeidere. Tide er Norges nest største busselskap, og ett av de største i Danmark med totalt 4.900 medarbeidere og 2.100 busser.

Solid kollektivkompetanse
En viktig del av klimaløsningen er å få flere til å reise kollektivt. For å lykkes med det trengs effektive mobilitetsløsninger og enklere reisemønstre på tvers av transportformer. Keolis har en markedsledende posisjon innen norsk bybane- og elbussvirksomhet, og oppkjøpet komplementerer Tides ambisjon om å være i førersetet innen grønn mobilitet.


Ingvald Loyning konsernleder DSD styreleder Tide AS krediteres Tide

"Gjennom oppkjøpet av Keolis Norge styrker Tide og DSD sine posisjoner som mobilitetsselskaper," sier konsernleder i DSD og styreleder i Tide AS, Ingvald Løyning.

F v CFO Tide Stale Rene CEO Tide Roger Harkestad AD Keolis Norge Oystein Gullaksen styreleder Keolis Norge Wenche Kjolas

Fra venstre: finansdirektør i Tide, Ståle Rene, konsernsjef i Tide, Roger Harkestad, administrerende direktør i Keolis Norge, Øystein Gullaksen og styreleder i Keolis Norge Wenche Kjølås.

- Vi er veldig glade for at Keolis Norge blir en del av Tide. Nå får vi muligheten til å ta en større del av kollektivtilbudet og dele gode og miljøvennlige driftsløsninger. Samtidig ser vi frem til å drifte kontrakten i Bergen sentrum igjen. Det er en kontrakt vi kjenner godt fra tidligere, men som i dagens kontrakt er ett av de største nullutslippsanbudene i Norge. Dette passer derfor spesielt godt inn i Tides målsetting om økt satsing på grønnere mobilitetsløsninger, sier Roger Harkestad, konsernsjef i Tide.

- Det har vært aktiv oppkjøpsaktivitet i Norge og Norden innen vår bransje de senere år. Da Keolis Group mottok henvendelsen fra internasjonale aktører om kjøp av Keolis Norge, startet vi en grundig prosess i å vurdere selskapets videre vekstmuligheter i Norge. Vi har nå konkludert med at dette er det riktige tidspunktet å selge selskapet til en veletablert operatør i Norge som har kapasitet til å dra nytte av synergier, og kan videreutvikle selskapet.
- Vi har vært meget selektive i hvem vi har ønsket å gå i dialog med. Vi ønsker oss en sterk og fremoverlent eier som vil være med å bygge videre på det fantastiske grunnlaget som ligger i Keolis i dag, og som kan bidra til å nå de målene og ambisjonene som selskapet har. Vi er glade for å ha inngått en avtale med DSD og Tide, de har solid erfaring og kunnskap om kollektivbransjen, sier Wenche Kjølås, styreleder i Keolis Norge.

Et selskap med langsiktig og god ordrereserve
Keolis sine to anbudskontrakter kjøres i dag på oppdrag for Skyss, Vestland fylkes kollektivselskap. Kontrakten på Bybanen har en lengde på 8 år, med to års opsjon hvor oppstarten var juli 2019. Denne består av 109 vognførere og 28 bybanevogner. Busskontrakten har en varighet på 10 år, med to ettårige opsjoner, og hadde oppstart i desember 2020. Kontrakten består i dag av 373 bussjåfører og 138 busser, hvorav 102 er el-busser, 10 er elektriske trolleybusser og 26 er dieselbusser. I 2021 fraktet Keolis over 29 millioner reisende.

- Vi er stolte av den kvaliteten og det arbeidet vi har levert på bane gjennom lang tid og hvordan vi har vært med å endre kollektivbildet i Bergen siden 2010. Desember 2020 utvidet vi selskapet med oppstart av busskontrakt og siden da har vi bidratt til utslippsfri kollektivtrafikk i Bergen sentrum. Etter å ha rekruttert 150 nye sjåfører de siste 18 månedene, har vi et godt fundament for å videreutvikle selskapet ytterligere med en sterk operatør som Tide, sier Øystein Gullaksen, administrerende direktør i Keolis Norge.

- Keolis Norge er et veldrevet selskap, med fornøyde kunder og en forutsigbar og godt regulert kontantstrøm. Vi gleder oss til å møte og ønske velkommen alle de flotte medarbeiderne som jobber i Keolis i dag til Tide-familien. I Tide arbeider vi for å være en attraktiv arbeidsplass med medarbeidere som trives på jobb. Dyktige medarbeidere er også nøkkelen til å lykkes med vårt løfte om å gi kunder og reisende gode og bærekraftige reiseopplevelser – hver dag. Tides oppdrag er å fortsette med det – og fremover også for reisende med bybanen, sier Roger Harkestad i Tide.

Oppkjøpet er betinget av godkjenning fra Konkurransetilsynet. Gjennom salget overføres 100 prosent av aksjene i Keolis Norge til DSD Bus AS. Partene er enige om at prisen er konfidensiell.

Bergen, 6. september 2022.