DSD deltar i nytt regionalt fond med sterke investorer

Validé har stiftet et nytt investeringsfond for tidlig-fase-næringsutvikling sammen med sterke, regionale aktører som Lyse, TDVeen, DSD og Stavanger kommunes vekstfond.

-Vi går inn i presåkornfondet for å styrke det rogalandske økosystemet for gründere og investorer, sier investorgruppen.

Det nye fondet heter Validé Invest II. Målet er å gi selskaper i oppstartsfase både kompetanse og kapital i en fase hvor ideer blir prototyper, prototyper testes i markedet, kunder skal signeres og prosjektene skal gjøres attraktive for andre typer investorer; som Såkornfond, venturefond, Angel Investment, osv.

-DSD ønsker å investere i selskaper, fond eller prosjekter som kan realisere grensesprengende ideer, skape verdensledende teknologi og bidra i samfunnet vi er en del av. For å nå slike ambisiøse målsetninger er det behov for kapital. Siden vi i DSD ikke har anledning til selv å følge flere selskaper direkte i pre-såkorn fasen, er vi glade for å være med på å utvikle spennende start-ups med lokal forankring gjennom en eierandel i fondet Validé Invest II, sier Kjartan Melberg, investeringsdirektør i DSD.

Solid investeringskompetanse
De rogalandske investorene som nå går inn i fondet sammen med Validé AS besitter solid investeringskompetanse. Presåkornfond er spesialdesignet for å tilføre både kapital og kompetanse til selskaper i svært tidlig fase. Fondsetablererne ønsker flere investorer med på satsingen.

-Vi er svært stolt over å få med sterke aktører til dette viktige initiativet. Lyse, TDVeen, DSD og Stavanger kommune viser vilje til å løfte rogalandsk næringsliv, sier Anne Cathrin Østebø, daglig leder i Validé AS.

-Vi er ydmyke over å få jobbe sammen med disse i et nytt fond som skal hente fram de beste ideene og gründerne. Vi er nå klare til å gjøre de første investeringene fra fondet, samtidig som vi er i dialog med flere offentlige og private investorer om å bli med, sier Eirik Sønneland, fondsforvalter i Validé.

Validé Invest II AS
Presåkornfond ble opprettet 1.juli 2020 med mål om en forvaltningskapital på 30 millioner kroner.
Investorene i fondet er Innovasjon Norge, Lyse AS, TDVeen AS, DSD AS, Stavanger kommunes vekstfond og Validé AS.

-For å bidra til at man lykkes med regional innovasjon og utvikling er det viktig at kapital er tilgjengelig i alle faser av et selskaps livssyklus. Valide er i den settingen en viktig bidragsyter ved å tilgjengeliggjøre kapital i en veldig tidlig fase hvor risikoen er høy og det er relativt lite annen tilgjengelig kapital. Vårt ønske med investeringen er at fondet skal bidra til å utvikle de neste smarte bærekraftige ideene og gjøre dem rigget for videre vekst, sier Ørjan Aukland, leder for Lyse investeringer.

Valide Invest II styret

VALIDÉ INVEST II, STYRET: F.v: Kjell Skappel, CEO i TDVeen, Johannes Løyning, investeringsdirektør i Validé, Anne Cathrin Østebø, CEO Validé AS, Kjartan Melberg, investeringsdirektør i DSD, Eirik Sønneland, fondsforvalter i Validé og Ørjan Aukland, leder for Lyse investeringer. (Foto: Hilde Garlid, Validé)