DSD blir medeier i BRUDELI Green Mobility AS som skal elektrifisere lastebiler for langdistansetransport

For lang- og tungtransport lastebiler tilbyr BRUDELI nye teknologier og løsninger for elektriske girkasser, disse er drevet av 80% elektrisk energi. BRUDELI Powerhybrid girkassemodul gir lastebileiere drivstoff- og rekkevidde-fleksibilitet, samt en avgjørende kostnadsfordel sammenlignet med både elektriske (BEV) og dieseldrevne (ICE) lastebiler.

Lasse Bjorkhaug CEO L Geir Brudeli CTO Founder

Lasse Bjørkhaug, CEO i Brudeli og Geir Brudeli, CTO og grunnlegger av selskapet skal vokse videre og får med seg nye investorer på laget, deriblant DSD.

BRUDELI har som mål å bringe sin patenterte, elektrifiserte girkassemodul til markedet, og å starte serieleveranser i 2026. Det verdensledende utviklings- og industrialiseringsteamet holder til i Hokksund.

De store, nye investorene i denne kapitalrunden er LEAX Group AB, en internasjonale anerkjent produsent av kjøretøykomponenter, og DSD Investering AS, et Stavanger-basert familieeid investeringskonsern som investerer i industrielle løsninger.

Kapitalforhøyelsen på 10,6 MNOK vil bli brukt til videreutvikling og testing av produkter, samt forretningsutvikling i samarbeid med nøkkelkunder for å realisere den første elektrifiserte pilotbilen.

- De nye investorene representerer ingeniør-,produksjons- og finanskompetanse i verdensklasse. Dette er et stort skritt fremover for BRUDELI. Den forsterkede eierstrukturen er en nøkkelfaktor for videre vekst, suksess med kunder og mot finansiering av hele industrialiseringen, sier Lasse Bjørkhaug, CEO i BRUDELI.

Elektrifisering av lastebiler – internasjonalt og i Norge

Globalt har langtransport hovedsakelig diesel som energibærer. I Europa representerer lastebiltransport 6% av det totale energiforbruket. For å akselerere elektrifiseringen vil BRUDELI samarbeide med lastebil-flåteeiere for å spesifisere optimal elektrifisering for hver langdistanse lastebiloperasjon.

- Det er et stort potensial for å øke energieffektiviteten med enkle og fleksible løsninger. BRUDELIs patenterte Powerhybrid vil la lastebilen kjøre helelektrisk i nullutslippssoner og redusere dieselforbruket totalt med 80%. Vi oppnår dette ved å bruke en 400 kWt batteripakke, som er halvparten av batteristørrelsen til en helelektrisk langtransport lastebil. sier Geir Brudeli, CTO i BRUDELI.

Bruk av kapitalen

BRUDELI vil fortsette å utvikle sine produkter og sikre en patentposisjon for helelektriske lastebiler, samt for hybrider med plug-in lading.

BRUDELI Powerhybrid vil være produkt nummer nr. 1 og testingen fortsetter gjennom 2022 fra «proof of concept». Investorkapital og en løsning som jobbes fram sammen med Innovasjon Norge, skal brukes til å utvikle det første pilotkjøretøyet i nært samarbeid med lastebilprodusenter.

LEAX Group AB

LEAX er et anerkjent teknologi- og produksjonsselskap i verdensklasse, med hovedkontor i Köping, Sverige. Siden oppstarten tidlig på 1980-tallet har Leax vokst til 1200 ansatte i 6 land og har SEK 2 milliarder i årlige inntekter. Med en sterk historie med fokus på innovasjon, har LEAX blitt en markedsleder innen produksjon av avanserte girkassekomponenter.

- Vi er begeistret over muligheten til å investere i BRUDELI og vi ser en klar strategisk forankring med LEAX sin ambisjon om å utvikle fullt integrerte systemer med høy grad av innovasjon. Det er også en sterk kulturell forståelse med det svært erfarne og motiverte BRUDELI-teamet, og vi ser frem til å hjelpe dem med å utvikle sin banebrytende teknologi, sier Tony Nicol, CEO i Leax.

DSD Investering AS

DSD ble etablert som rederi i 1855 og har vokst til et finansielt og industrielt konglomerat på tvers av bransjer som skipsfart, mobilitet, turisme og helse.

- BRUDELI er et teknologiledende og innovativt selskap som passer godt inn i vår strategi om å investere i bærekraftige selskaper med vekstpotensial. Vi mener at vår lange historie og betydelige innsikt innen busstransport og skipsfart er en god match med BRUDELI sin teknologi. Denne investeringen støtter vårt langsiktige engasjement for grønn mobilitet, og vi ser frem til å følge de neste trinnene i BRUDELI sin utvikling, sier Kjartan Melberg, CIO i DSD.

Nye private investorer

Nye private investorer bidrar med betydelig automotive-, industri- og vekstkompetanse; Hans Peter Havdal, tidligere CEO i Kongsberg Automotive, nå divisjonssjef i Semcon International som leverer ingeniørtjenester over hele verden; og Asle Tandberg, tidligere CEO, som ledet Noratel til å bli en av Europas ledende produsenter av høykvalitets transformatorer

- Sammen med eksisterende og nye eiere ser vi frem til å ta neste steg for BRUDELI, sier Bjørkhaug.

Kapitalbehov

BRUDELI planlegger å reise ytterligere investorkapital i 2023. Dette for å fortsette produktutviklingen, fullføre pilotkjøretøy, videre skalere organisasjonen og for å forberede seg på full industrialisering samt verifisering for serieproduksjon fra 2024. Etter inngåelse av seriekontrakt, for å finansiere industrialisering og validering, planlegges en kombinasjon av investorkapital og lån.

Kjartan Melberg investeringsdirektor DSD krediteres Thomas Haga

Vi mener at vår lange historie og betydelige innsikt innen busstransport og skipsfart er en god match med BRUDELI sin teknologi, sier investeringsdirektør i DSD, Kjartan Melberg. Foto: Thomas Haga