DSD AS går inn på eiersiden i Resqunit - et selskap som hjelper fiskeindustrien med innovative løsninger for redusert tap og forsøpling

Selskapet fra Sandnes og Stockholm har utviklet Resqunit Trap Recovery System, et system som reduserer tap av utstyr i sjøen. Nå kommer DSD inn som medeier etter en rettet emisjon.


Web illustrasjon

Bildet viser Resqunit montert på en norsk hummerteine.

Hvert år mistes mellom 10 og 20 prosent av alt fiskeutstyr i havet. For teiner alene resulterer dette tapet i en utskiftingskostnad på 1,4 milliarder dollar for fiskeindustrien.

Tapt utstyr dreper dyr gjennom uendelige sykluser med spøkelsesfiske ("ghost fishing") og forurenser havet med plast som etter hvert løses opp til mikroplast.

"Resqunits innovative løsning for å bekjempe havforurensning fanget umiddelbart vår interesse og vi er glade for å ha signert denne avtalen. Helt siden DSD ble grunnlagt i 1855, har hav- og maritime investeringer vært en del av vårt DNA», Siv F. Christensen, finansdirektør i DSD.

«Vår investeringsfilosofi er at vi investerer i selskaper med vekstpotensial som jobber mot mer bærekraftige løsninger. Med denne investeringen i Resqunit investerer vi i en fremtidsrettet og effektiv teknologi som bidrar til å bevare marine økosystemer og sikrer at havet forblir en viktig og bærekraftig ressurs for fremtidige generasjoner», fortsetter Siv F. Christensen, finansdirektør i DSD.

Administrerende direktør i Resqunit AB, Helge Trettø Olsen sier:

"Vi er stolte over å utvide vårt eierskap med et så anerkjent investeringsselskap som DSD, og ​​det betyr mye for oss at de ser potensialet vårt. Behovet for bærekraftige innovasjoner innen fiskeri er betydelig."

Resqunit AB har gjennomført en rettet emisjon til de institusjonelle investorene DSD AS og MIF Marine Invest. Begge investorene er anerkjente institusjonelle investorer med langsiktige mål om å investere i selskaper som er forpliktet til bærekraftig praksis som har en positiv innvirkning på miljøet, sier Resqunit AB i en pressemelding.

MIF Marine Invest Fund, som allerede er en betydelig og langsiktig aksjonær i Resqunit, har nylig vist interesse for å øke sin eierandel.

"For oss er dette et tydelig tegn på tillit til vårt oppdrag, vårt team og våre langsiktige mål," fortsetter Resqunits administrerende direktør.

"Vi er definitivt en god match og deler de samme målene med vårt fokus på innovasjon og miljøansvar. Å ha DSD og MIF Marine Invest Fund om bord styrker oss på så mange måter, inkludert styrking av selskapets produksjons- og salgskapasitet."


230123 DSD Siv F Christensen RESQUNIT Helge Tretto Olsen

- Resqunits innovative løsning for å bekjempe havforurensning fanget umiddelbart vår interesse og vi er glade for å ha signert denne avtalen, sier finansdirektør Siv F. Christiansen i DSD. Her avbildet med administrerende direktør i Resqunit Helge Trettø Olsen.