Anita Krohn Traaseth blir ny konsernleder i DSD

Anita Krohn Traaseth er utnevnt til ny konsernleder i det familieeide investeringsselskapet DSD. Krohn Traaseth etterfølger Ingvald Løyning som skal gå av med pensjon.

21007 AK Traaseth 1 339 edited

Anita Krohn Traaseth. Foto: Truls Qvale

- Vi er veldig glade for å kunne ønske Anita Krohn Traaseth velkommen som konsernleder i DSD.

Anita Krohn Traaseth har en imponerende bakgrunn og omfattende toppledererfaring. Hun har usedvanlige lederegenskaper og strategisk tenkning. Anita har også vært styremedlem i DSD siden 2021 og kjenner selskapet godt, sier Yuhong Jin Hermansen, styreleder i DSD.

- Styret er overbevist om at Anita vil være en flott tilføyelse til selskapet og vil bidra til å videreutvikle DSD som et moderne, fremoverlent industrielt konsern. Vi har stor tillit til at hun vil lede selskapet med integritet, visjon og dyktighet. Vi ser frem til å jobbe sammen med Anita, og er sikre på at hun vil bidra til å ta selskapet til nye høyder, fortsetter Hermansen.

Det Stavangerbaserte DSD-konsernet med røtter fra 1855 utvikler selskaper og investerer innen sektorene hav, mobilitet, reiseliv og helse. DSD-konsernet har i dag eierskap i en rekke selskaper med 5.600 ansatte totalt, der bærekraft, aktivt eierskap og verdiutvikling er grunnpilarer i konsernets eierstrategi.

Skjermbilde 2020 09 02 kl 16 14 42

- Styret er overbevist om at Anita vil være en flott tilføyelse til selskapet og vil bidra til å videreutvikle DSD som et moderne, fremoverlent industrielt konsern, sier Yuhong Jin Hermansen, styreleder i DSD. Foto: Trine N. Wichmann

- Styret vil også takke nåværende konsernleder Ingvald Løyning for hans innsats og lederskap i DSD. Ingvald har gjort en formidabel innsats og lagt et svært godt fundament, både økonomisk og samfunnsmessig til den nye lederen som etterfølger ham, sier Hermansen.

- Jeg er svært glad for den tilliten DSD-styret har vist meg. Gjennom tre år som DSD-styremedlem har jeg blitt kjent med konsernet, porteføljen og ikke minst et sterkt team, som jeg gleder meg til å bli en del av. DSD har et unikt fundament og en historie som spenner seg over nesten 170 år. Under Ingvald Løynings stødige ledelse er det staket ut en ny kurs. Det skal jeg bidra til å bygge videre på, sier Anita Krohn Traaseth.

SAS Bold DSD Dag3 8759 web

- Jeg er veldig glad for at DSD nå får en ny og meget kompetent leder som skal utvikle selskapet videre, sier Ingvald Løyning konsernleder i DSD. Foto: Trine N. Wichmann

- Nå har jeg vært i DSD i snart 9 år og det har vært en svært spennende og givende reise. Vi har lykkes med å gjennomføre store forandringer i selskapet. Jeg er stolt over at vi har utviklet DSD fra et tradisjonelt industriselskap innen transport og maritim næring, til dagens investeringsselskap som satser på teknologiske og bærekraftige selskaper. Jeg er veldig glad for at DSD nå får en ny og meget kompetent leder som skal utvikle selskapet videre, sier Ingvald Løyning konsernleder i DSD.

Anita Krohn Traaseth har betydelig kompetanse innenfor strategi, bærekraft og innovasjon, og har siden 2019 jobbet som rådgiver og styremedlem for EU-kommisjonen med opprettelsen av European Innovation Council (EIC). Hun har tidligere vært administrerende direktør i Hewlett-Packard Norge og Innovasjon Norge, og har ledet regjeringens rådgivende utvalg for innovasjon og vekst i grøntsektoren mot 2035.

Krohn Traaseth vil tiltre 1. mai 2024.