Selskapsinformasjon

Salarsafe er leverandør av elektromagnetisk hai sikringssystem.

Som totalleverandør produserer, installerer og drifter Salarsafe haisikringssystemer tilpasset norske akvakulturinstallasjoner. DSD kom inn på eiersiden i Salarsafe i 2022.

Kontakt

Storasundvegen 291, 4260 Torvastad


www.salarsafe.no