SAS Bold DSD Dag2 6006 web
SAS Bold DSD Dag2 6580 web
SAS Bold DSD Dag2 6270 web

Selskapsinformasjon

I over 30 år har DSD Cargo hatt linjetrafikk mellom Skandinavia, Baltikum, Polen og Tyskland. Med en allsidig flåte har selskapet bred erfaring i å transportere alle typer last trygt og effektivt mellom havner i Nord-Europa. DSD Cargo er et heleid selskap av DSD AS og omsatte i 2019 for 146 millioner kroner. Selskapet eier to av verdens mest miljøvennlige godsskip, MS Kvitnos og MS Kvitbjørn, som seiler på kontrakt med Samskip.

Kontaktperson

Arild Ervik
Chief Executive Officer

(+47) 950 81 349