EN
NO
DSD utvikler selskaper 
OG investerer i mennesker.

Vi har fokus på muligheter. Mulighetene som selskaper og menneskene som jobber der representerer. Få nye og gamle hjul til å jobbe godt sammen og bevege seg i samme retning. På den måten utvikler vi oss sammen med de selskapene vi involverer oss i.

Som aktive eiere har vi en langsiktig og dynamisk portefølje av selskaper vi er en del av, og som er en del av oss. For oss handler det også om å ta risiko vi forstår og realisere det potensialet som finnes for å skape bærekraftige verdier og resultater.

dSD anno 2018
Ansatte:
4 800
Omsetning:
5 667 MNOK
EBITDA:
818 MNOK
Ordrereserve:
27 000 MNOK

Verdier

Arbeidsom

Vi motiveres av viljen til å skape resultater

Nysgjerrig

Vi fornyes ved stadig å lete etter ny innsikt og nye muligheter

Fordomsfri

Vi er «open minded» og utforsker alternative løsninger

Modig

Vi tar risiko som vi forstår, for å styrke konsernets verdiskaping

Handlekraftig

Vi leverer det vi har planlagt og holder det vi har lovet

Utmerkelser og milepæler

Med en kultur for å la ambisiøse ideer bli til grensesprengende resultater, skaper vi verdensledende, miljøvennlig og bærekraftig teknologi.

2019

Innfasing av Norges mest miljøvennlige bussflåte - 35 elektriske busser i Trondheim.

2017

Verden første trådløse lading av en ferje, hybridferja MF Folgefonn.

2015

Verdens mest miljøvennlige godsskip, LNG-skipene Kvitbjørn og Kvitnos, døpes og settes i drift.

Verdens første batteridrevne 0-utslippsferje, Ampere, settes i drift.

2014

”Ship of the Year"

"Thor Heyerdahl-prisen"

"Næringslivets Klimapris"

2013

"Green Ship Award" 

NHO Transport og Logistikk sin Miljøpris 

"Forsknings- og nyskapningsprisen"

Vår historie er hvem vi er i dag
I DSD har vi kultur og historie for å se fremover og ha et bevisst forhold til omgivelsene rundt oss. Vi investerer i mennesker som vil realisere grensesprengende ideer, skape verdensledende teknologi og bidra i samfunnet vi er en del av. Vi har ingen ambisjon om å følge utviklingen, vi skal være med å lede den. Det har vi gjort i over 160 år – og skal gjøre i over 160 år til.
1855
DSD ble etablert 12. februar 1855 for å få bygget og satt i drift hjuldamperen ”Ryfylke” i de første, kommersielle båtrutene i Ryfylke.
1879
DSD satser internasjonalt gjennom å vinne konkurransen om tre års kontrakt på sommerpostrute mellom Kristiansand og Fredrikshavn på Jylland i Dannmak.
1919
DSD går inn i Hurtigruten og gir Stavanger ukentlig tilknytning til ruten mellom Bergen og Kirkenes.
1960
Norges første Hydrofoilbåt Vingtor ble satt inn i Norges første hurtigbårute mellom Stavanger-Haugesund-Bergen. Med en fart på 35 knop gjorde Vingtor unna reisen på kun 4 timer.
1989
DSD går inn i internasjonal skipsfart gjennom DSD Shipping AS. Innen kort tid blir det signert kontrakt om kjøp av fem tankskip.
2004
Nor-Cargo selges til Posten Norge AS. Nor-Cargo shipping blir til Nor Lines AS. Nor Lines etablerer kort tid senere et landsomfattende landtransportsystem.
2009
Verdens tre første passasjerferjer på naturgass (LNG) settes inn i det store pendlersambandet Nesoddtangen-Aker Brygge i Oslo.
2011
Nor Lines blir et heleid datterselskap av DSD.

DSD overtar 100 % av aksjene i Tide Sjø AS hvor selskapet skifter navn til Norled AS.
2015
Norled setter verdens første batteridrevne 0-utslippsferje, Ampere, inn i ferjesambandet Lavik-Oppdal i Sogn.

Nor Lines får levert to prisbelønte 100 % LNG-drevne godsskip.
2017
DSD kjøper 100 % av aksjene i Tide ASA.

Virksomheten til Nor Lines blir solgt til Samskip.

DSD Shipping signerer avtale om kjøp av fire nye tankskip.
2019
Norled selges til CapMan og CBRE Caledon.

GoFjords implementeres i DSD, og markerer en ny satsing mot det internasjonale turistmarkedet.