EN
NO
DSD Shipping kjøper 5 nye skip

Starten på en flåtefornyelse

Vi har signert  kontrakter med Hyundai Mipo verftet i Sør-Korea for levering av fem nye tankskip til DSD Shipping. Skipene som skal leveres fra 4. kvartal 2019, med tre måneders intervaller,  er 50.000 dødvekttonn og vil være siste generasjon Tier III ECO-design, IMO2  Medium Range produkt/kjemikalie tankere. De vil være en del av selskapets flåtefornyelsesprogram og  være utstyrt for "world wide trade", tilpasset de fleste oljeterminalers krav og  være meget drivstoff økonomiske.

Tilbake til nyheter