EN
NO
Eierskifte i Norled

Norled har gjennom de siste årene gjort betydelige forbedringer på mange områder.
Selskapet har lykkes med å kombinere god og stabil drift med nyvinninger på
anbudssiden og rekordsterke økonomiske resultater. Samtidig har Norled utvilsomt
befestet og forsterket sin pioner-rolle i det grønne skiftet innen maritim næring: Først
lanserte Norled ferjen MF Ampere, alle batteriferjers mor, og i 2021 vil Norled lansere et
nytt ikon gjennom den kommende hydrogen ferjen. Den miljøteknologien åpner opp for
nye, uante muligheter også utover den maritime sektoren. Jeg er svært stolt over alle de
milepælene medarbeidere i Norled har skapt, sier styreleder i Norled, Ingvald Løyning.

- Nå står selskapet ved et veiskille. Mye av årsaken bak Norleds fantastiske historie er at vi
har hatt en god og mulighetsorientert eier. Norled har i dag en ordrereserve på 17
milliarder kroner, og har besluttet å bygge nye fartøyer for 2,4 milliarder kroner.
Å vokse og lykkes med så mye nytt innenfor teknologi og investeringer er samtidig
krevende for en familieeid virksomhet. Nå trenger selskapet å få tilført den nødvendige
finansielle løfteevnen som skal til for at Norled kan vokse og utvikle seg videre til neste
fase og mot mye mål, sier styreleder i Norled, Ingvald Løyning.

- Jeg er glad for at CapMan Infra og CBRE Caledon, som solide og profesjonelle eiere, skal
utvikle Norled videre i tråd med selskapets forretningsplan og investeringsplaner. Denne
avtalen kommer på en tid da norsk ferge- og hurtigbåtindustri investerer betydelig i ny,
miljøvennlig teknologi. Norleds dedikerte medarbeidere har i flere år bevist sin evne til å
være og forbli pionerer i det grønne skiftet innen sektoren, og jeg er sikker på at Norled
med disse nye eierne vil fortsette sin positive utvikling og blomstre også i årene som
kommer, sier Yuhong Hermansen, majoritetseier og styreleder i Det Stavangerske
Dampskibsselskab.

- Den norske fergeindustrien er en kritisk del av landets transportinfrastruktur. Vi tror at
med det grønne skiftet i bransjen vil sjøtransport i enda sterkere grad fremstå som en
bærekraftig løsning både for transport mellom regioner, pendlere og fritidsreisende,
samtidig som det skaper arbeidsplasser, og lokal og nasjonal økonomisk vekst. CBRE
Caledon har vist seg å være en god partner for CapMan i denne investeringen gitt deres
erfaring fra ferjesektoren, med et kompetent team og inngående forståelse for
investeringer i infrastruktur. Vi er imponert over Norleds ledelse og ansatte og ser frem
til å fortsette den vellykkede reisen sammen for å ytterligere forbedre virksomheten til
fordel for selskapets kunder, ansatte og lokalsamfunn, sier Ville Poukka, administrerende
partner hos CapMan Infra.

- Norled representerer en attraktiv investeringsmulighet med en forutsigbar og godt
regulert kontantstrøm, og selskapet har en markedsledende posisjon i en stadig grønnere
norsk fergeindustri, sier dr. Andreas Köttering, partner og leder av Infrastruktur, Europa i
CBRE Caledon. - Videre har vi vært veldig fornøyd med samarbeidet med CapMan. Deres
lokale innsikt og nordiske erfaring kombinert med vår erfaring innen transportsektoren
stiller oss godt i stand til å fortsette å utvikle Norled, sier Kôttering.

Gjennom salget overføres 100 prosent av eierandelen i Norled AS fra DSD til CapMan Infra og CBRE Caledon. Partene er enige om at størrelsen på vederlaget er konfidensiell. EY har vært finansiell rådgiver for Norled i transaksjonen, mens Schjødt har vært Norleds juridiske rådgiver.

For mer informasjon kontakt:
Ingvald Løyning, Styreleder i Norled på telefon: 905 40 855
Marianne Frønsdal, kommunikasjonsdirektør i Norled på telefon: 95 12 93 83 eller epost
marianne.fronsdal@norled.no

Om CapMan
CapMan er et ledende investerings- og kapitalforvaltningsselskap som søker aktiv verdiskaping i
porteføljeselskapene samt eiendoms- og infrastrukturinvesteringer. Selskapet er langt fremme innen private eiendeler i Norden, og ved å utvikle hundrevis av bedrifter og eiendommer har det skapt merverdi i over 30 år. CapMans investeringsstrategier inkluderer private equity, eiendomsmegling og infrastruktur. Selskapet har også en voksende serviceenhet som inkluderer anskaffelser, innsamling, analyse, rapportering og kapitalforvaltning. CapMan sysselsetter 140 eksperter i verdiskapende private eiendeler og forvalter over 3 milliarder kroner totalt. I tillegg til Helsingfors og Stockholm har CapMan kontorer i København, London, Luxembourg og Moskva.

Om CBRE Caledon
CBRE Caledon Capital Management Inc. er et ledende infrastruktur- og private equity selskap.
Selskapet skaper langsiktig verdier for fondet og kunder ved å få tilgang til, anskaffe og administrere høykvalitets investeringsmuligheter og bygge omfattende infrastruktur og private equity porteføljer. CBRE Caledon har et dedikert team med 45 fagpersoner som forvalter over USD 9,7 milliarder på vegne av institusjonelle investorer globalt per 31. mars 2019. For mer informasjon, besøk www.cbrecaledon.com.

Tilbake til nyheter