EN
NO
DSD med historisk rekordresultat for 2019 på over 1 milliard kroner

Fjorårets resultat for DSD konsernet går inn i historiebøkene som det beste resultatet i selskapets 165-årige historie. Det gir selskapet et godt finansielt utgangspunkt når strategien vris og det skal satses ytterligere innen nye bærekraftige forretningsområder.


DSD oppnådde i 2019 et årsresultat på 1,007 milliard kroner, en økning fra 109 millioner kroner i ordinært resultat før skatt året før. Egenkapitalen styrket seg dermed til 2,42 milliarder tilsvarende en egenkapitalandel på over 50 prosent, som er opp fra 27 prosent i 2018.  Hovedforklaringen på det forbedrede resultatet er gevinst ved salg av ferje- og hurtigbåtrederiet Norled sommeren 2019, kombinert med et solid resultatbidrag fra Norled i de månedene selskapet var eid av DSD.

2019 var et fantastisk år resultatmessig for DSD som vi selvfølgelig er både stolte og fornøyde med. Det var finansielt riktig å selge ut rederiet Norled av vår investeringsportefølje, selv om selskapet hadde lang maritim historikk og slikt sett en historisk forankring i DSD.


Nå vil vi i fortsettelsen bruke salgsprovenyet til å styrke oss innen de bransjene der vi allerede har solid kompetanse som er mobilitet, maritim og turisme, samt gå inn i nye teknologiske og bærekraftige selskaper innen marin sektor og helse, sier konsernsjef i DSD, Ingvald Løyning.


DSD eier i dag flere store virksomheter, og har totalt over 5 000 medarbeidere. Det største selskapet i porteføljen opererer innenfor mobilitet og er Tide, Norges nest største busselskap og en betydelig bussaktør i Danmark. DSD Shipping, DSD Cargo og det ferske turistselskapet Go Fjords er også store og sentrale eierposter i det familieeide konsernet.


Tide leverte et negativt resultatbidrag i 2019 hovedsakelig grunnet kostnader relatert til sterk vekst og oppstart av fem nye anbudsområder, samt tap og nedskrivning av materiell benyttet i anbud som avvikles i 2019 og 2020. Imidlertid forventer Løyning at de langsiktige offentlige busskontraktene som utgjør størstedelen av Tides ordrereserve på 28,3 milliarder kroner er et godt utgangspunkt for forbedrede resultater i årene om kommer.


DSD Shipping forbedret resultatet i 2019, både som følge av reverseringer av tidligere års nedskrivninger, men også grunnet et bedre marked innen shipping på slutten av året.

Vi ser at tankmarkedet har forbedret seg ytterligere inn i 2020, og det har bidratt til en meget god start på inneværende år for DSD Shipping, sier Løyning.

DSD Cargo og Go Fjords leverte begge negative resultatbidrag for 2019. Go Fjords er under oppbygging og er i ferd med å bygge opp en digital salgsplattform av pakketerte reiselivsopplevelser målrettet mot norske og internasjonale turister. Plattformen planlegges lansert i inneværende år.


Samlet sett er jeg fornøyd med utviklingen i DSD konsernet for 2019. Det er fortsatt variasjoner og betydelige potensial for forbedringer i deler av porteføljen, men den underliggende utviklingen i selskapene og evnen til å fornye og tilpasse seg en mer fremtidsrettet og teknologidrevet fremtid er jeg i sum tilfreds med, sier Løyning.

Mens Covid-19 pandemien ventes å gi negative resultatimplikasjoner for spesielt Tides kommersielle turbussvirksomhet og turismesatsningen Go Fjords i 2020, vil trolig konsekvensene av pandemien bli avdempet av et godt tankmarked og en langsiktig kontraktsdekning i Tide.


Pandemien har så langt ikke lagt en demper på investeringslysten, og tidligere i år har DSD gått inn på eiersiden i mobilitetsselskapet og start-up selskapet imove og aktivitets- og opplevelsesleverandøren XXLofoten i Svolvær.


Det er en krevende tid vi er inne i, og ekstra krevende er det å spå om fremtiden. Vi har imidlertid mange spennende prosjekter på gang, og står sterkt med en fremoverlent organisasjon, en ny, målrettet strategi og betydelig finansiell kapasitet klare til å gjøre investeringer i bærekraftige selskaper som vi gjennom aktivt eierskap ønsker å utvikle til det beste for medarbeidere, samfunnet og eiere, sier Løyning.

For mer informasjon og kommentarer kontakt 
konsernsjef i DSD, Ingvald Løyning på telefon 905 40 855
.

For foto og andre mediehenvendelser kontakt 
kommunikasjonsdirektør Marianne Frønsdal på telefon 951 29 383.

Tilbake til nyheter