Samferdsel -
ferje- og hurtigbåtvirksomhet

Norled AS

Norled har sitt hovedkontor i Stavanger og opererer ferje - og hurtigbåtruter langs hele Norges langstrakte kyst fra Troms i nord til Oslo og Akershus i sør-øst .

Rederiets 1100 medarbeidere drifter 79 ferjer og hurtigbåter. I tillegg sysselsetter Norled flere underleverandører.

Norled er et innovativt rederi stadig på jakt etter nye, effektive og miljøvennlige løsninger. Rederiet har verdens tre første naturgassdrevne passasjerferjer i drift i det store pendlersambandet mellom Nesoddtangen og Aker Brygge i Oslo og de to første, 100 % naturgassdrevne bilferjene mellom Stavanger og Tau i Ryfylke. Norled vant miljø- og innovasjonskontrakten for riksvegferjesambandet Lavik – Oppedal på E39 i Sogn og Fjordane og har nå satt i drift verdens første batteridrevne nullutslipps-bilferje i dette sambandet.

norled.no

 
 
Utviklet av InBusiness AS