Naturgassdrevne bilferjer

Naturgassferjer i Tausambandet

Rogaland Fylkeskommune ga 28. februar 2012 Norled grønt lys for realisering av selskapets forslag til miljøpakke med naturgassdrevne ferjer i Tausambandet. Norleds styre vedtok dagen etter bygging av ferjene.  Norled investerte ca. 400 millioner kroner i naturgassferjene til Tausambandet.  Vinteren 2013/2014 var de to ferjene på plass i sambandet.


Miljøpakken har gitt Tausambandet  to moderne, universelt utformede naturgassferjer bygget spesielt for å dekke dette sambandets ulike behov.  

Overgangen fra diesel- til naturgassdrevne ferjer har gitt betydelige miljøgevinster og  erstattet et årlig forbruk av ca. 5 millioner liter diesel med miljøvennlig naturgass (LNG). Dette tilsvarer årlig drivstoffsforbruk til ca. 5000 privatbiler.  
NOx-reduksjonen er på ca. 90 % målt ifht dieseldrevne ferjer..  

Gassferjene har en kapasitet på 165 biler og er designet med spesielt høyt fokus på sikker og hurtig på- og avstigning for passasjerer, universell utforming og mer effektiv lasting og lossing av biler fra ett dekk.
Ferjene har også en effektiv og moderne flermotorsinstallasjon.  Noe som bl.a. gir større fart, bedre manøvreringsegenskaper og enda høyere redundans. De nye gassferjene er de første i verden som kun har naturgass som tilgjengelig drivstoff om bord, altså de første 100 % naturgassdrevne ferjene.

Gassferjene har fem minutter kortere overfartstid enn tidligere materiell. Norled benytter i tillegg en   110 pbe. dieselferje som utfører avganger i kjernetiden mandag til fredag.  Denne kombinasjonen gir Tausambandet en samlet kapasitetsøkning på mer enn 30 % pr. uke i forhold til før.

Miljøpakkens modernisering og effektivisering av Tausambandet medførte ingen økning i det årlige driftstilskuddet fra oppdragsgiver.


 
 
Utviklet av InBusiness AS