Internasjonal skipsfart

DSD Shipping

Stavanger Eagle

DSD Shipping ble etablert i 1989 og selskapets 23 medarbeidere i Stavanger utgjør en fullintegrert rederiorganisasjon. DSD Shipping har teknisk og kommersiell drift av i alt 9 råolje- og produkttankskip i internasjonal skipsfart som DSD eier eller har eierinteresser i.  Rederiet har også ansvaret for oppfølgingen av Nor Lines to nybygg fra Kina.

DSD Shipping sin flåte er moderne med en gjennomsnittsalder på sju år.

dsd-shipping.no

 
 
Utviklet av InBusiness AS