Logistikktjenester og godstransport

Norlines

Norlines Godstransport

Nor Lines driver linjefart langs norskekysten og i Nord- og Østersjøen. Selskapet har 350 medarbeidere og en omfattende terminaldrift med distribusjon, landtransportsystem, spedisjon og klarering. Selskapet er også representert via samarbeidspartnere i 30 norske og 10 nord-europeiske havner. I tillegg kommer et omfattende nett av samarbeidspartnere på distribusjons- og spedisjonssiden. 

Nor Lines er markedsleder innen stykkgods på sjø i Norge og har en betydelig markedsandel i Østersjøen og Nordsjøen innenfor regulære ruter til/fra Norge.  Selskapet operer 10 godsskip hvorav 7 er heleid.  Selskapet disponerer også all godskapasitet på Hurtigrutens skip.  

Nor Lines tok i februar 2015 levering av "Kvitbjørn", det første av de to naturgassdrevne, miljøvennlige godsskipene fra Tsuji Heavy Industries i Kina.

norlines.no

norlines.com

 
 
Utviklet av InBusiness AS