Gassbusser

Tide ASA med miljøvennlig bussdrift

Tide gassbusser

Tide sin bussdrift bidrar med sine ca. 1000 rute- og turbusser i Norge og 500 busser i Danmark hver dag til en mer miljøvennlig kollektivtransport.

Selskapets miljøprofil ivaretas og utvikles på ulike måter både innenfor den daglige driften og ved valg av fremtidige løsninger. Tide Buss drifter nå nærmere 20 ulike anbudskontrakter.  Miljøfokus er en forutsetning i tildeling av anbud.

Aktiv oppfølging av selskapets flåtestyringssystem sikrer en forsvarlig kjørestil som igjen gir en god, generell miljøprofil. Systemet måler kontinuerlig de fleste forhold ved kjøreadferd som påvirker drivstofforbruket.  Dette bidrar til en betydelig utslippsreduksjon fra bussene i form av partikler, NOx og Co2 samtidig som drivstoffbesparelsene gir en bedre driftsøkonomi.

Tide eier og drifter Norges mest miljøvennlige busser.  Som eneste by i Norge har Bergen i dag seks trolley leddbusser som går på 100 % elektrisk strøm.  Trolleybussene er klimanøytrale og det mest miljøvennlige alternativet  for det lokale miljøet uten utslipp av partikler eller NOx.  I tillegg er støynivået lavt.

Bussselskapet har også 25 el-biler i drift ved bussanleggene.  Det at sjåførene benytter el-biler fremfor å drive tomkjøring med store busser gir en betydelig reduksjon i utslipp.
 
I 2000 tokTide i bruk naturgass fra Nordsjøen som drivstoff for 80 busser.  Nå er det over 200 busser som kjører på denne typen drivstoff.  Tide er det busselskapet i Norge som har flest gassbusser i rute.   Miljøfordelene ved gassbussene er at NOx- og partikkelutslipp reduseres betydelig og svovelutslippet elimineres. Samtidig halveres utvendig støynivå.

Tide vil ta i bruk biogass når det er kommersielt tilgjengelig fra lokal produsent.  Biogass vil gjøre bussene tilnærmet CO2-nøytrale og veldig miljøvennlige.  Tide allerede tatt i bruk hybridbusser.  De første ble satt i drift i Kolding i Danmark (3 stk.)  og de neste i Vestfold (11 stk.)da Tide startet sitt anbud der i juli 2014.

Selskapet har også deltatt i prøveprosjekt knyttet til biogass, innblanding av hydrogen i naturgass (hytan) samt bioetanol. 

Standarddieselen som benyttes inneholder 7 % biodiesel som er produsert i Europa under etisk forsvarlige forhold.

Oppdragsgiveren Skyss i Bergen har gått til innkjøp av to 24 meter lange biogasshybridbusser som kalles Maxibusser fra nederlandske Van Hool.  Bergen er en av de første byene i verden som prøver ut slike busser.  

Tide er en aktiv partner i dette prosjektet og står for driften av disse to bussene.

 
 
Utviklet av InBusiness AS