Batteridrevet bilferje

Her er verdens første 100 % utslippsfrie bilferje - Ampere.

Rederiet Norled AS har i samarbeid med verftet Fjellstrand utviklet verdens første bilferje uten CO2-utslipp.  Ferjen er spesielt utviklet for anbudsdriften av sambandet Lavik - Oppedal på E39 i Sogn og Fjordane.  Dette startet opp 1. januar 2015.

Ferjen går på elektrisk kraft og blir ladet opp hver gang den legger til kai for å slippe biler av og på. Gjennom en spesialutviklet ladeplugg ved hvert ferjeleie blir ren kraft fylt opp på supermoderne batterier.  Dette er en helt ren bilferje som ikke gir utslipp til det ytre miljøet - verken klimagassene CO2, metan eller NOX. Ingen andre bilferjer i verden kan måle seg med denne når det gjelder forurensning av det ytre miljøet. Den batteridrevne bilferjen er dermed ikke bare en forbedring av ferjedriften, men et bevis på hvordan teknologisk nyvinning kan lede til store utslippsreduksjoner i en hel bransje.

For å lagre energien om bord er høyeffektive lithium-ion/ lithium- polymerbatterier benyttes. Det har skjedd en enorm utvikling på batterisiden de senere årene som nå gjør en slik drift mulig. Bilindustriens krav til lettvekts høyeffektive batterier bærer nå frukter og bringer prisen på disse batteriene til et nivå som gir stadig nye bruksområder, sier teknisk direktør Sigvald Breivik i Norled AS.

For å redusere utslipp og energiforbruk er hele fartøyet optimalisert med tanke på vekt og skrogform. Det benyttes aluminium i hele fartøyet. Dette i seg selv reduserer vekten i betydelig grad i tillegg til at kreftene ved manøvrering blir redusert. Den lave vekten, i kombinasjon med en optimal skrogform (type katamaran), gir en total motstandsreduksjon på 30 % i forhold til hva som er mulig for en ferje bygget i stål.

Det er ikke bare framdriftsmaskineriet som sparer miljøet. Bilferjen inneholder også solcellepaneler, varmepumper, varmegjenvinnere og LED-belysning for å optimalisere den energivennlige driften.

Statens Vegvesenlyste ut en anbudskonkurranse om drift på ferjesambandet E39 Oppedal-Lavik fra 2015, og innovative miljøløsninger samt totalkostnader var de viktigste kriteriene Statens Vegvesen benytter i sine vurderinger. Norled og Fjellstrand utviklet dette fartøyet som en konsekvens av de strenge miljøkravene som Statens Vegvesen stilte i prosessen.

Hoveddimensjoner på ferjen:

  • Lengde: 80 m
  • Bredde: 20,8 m
  • Passasjerkapasitet 360
  • Bilkapasitet: 120 biler

Se video av miljøfartøyet

 
 
Utviklet av InBusiness AS