Miljøkonsernet

Miljøkonsernet

 

DSD vil at konsernets virksomhet skal begrense miljøbelastningen ved drift av skip og kollektivtransport på land så langt som overhode mulig og utføres på en miljømessig skånsom måte.

Vi fokuserer sterkt på å få designet energioptimaliserte skrog og utviklet driftsmodeller som gir et lavt energiforbruk. Dette ut fra en erkjennelse av at all bruk av energi direkte eller indirekte gir forurensing. Videre ønsker vi å bruke energi som i seg selv gir lav forurensning.

Norske innenriksferjer har de siste ti årene vært verdens største testlaboratorium for bruk av flytende naturgass (LNG) som drivstoff for fartøy. Myndighetene har vist vilje til å betale for nye, teknologiske løsninger og har dermed sikret gode kompetansemiljøer. Dette har kommet DSD konsernet til gode ved at vi har utviklet kunnskap og erfaring i bruk av naturgass som drivstoff. Vi ser nå en utvikling mot flere og stadig større skip som bygges for bruk av LNG. Tilsvarende ser vi nødvendig infrastruktur, fabrikker, bunkersstasjoner, bunkringskip osv bli bygd.

DSD konsernet ønsker å være ledende og en pådriver for innovasjon og miljø. Tide har hele 265 gassbusser i drift. Dette representerer over 60 % av registrerte gassbusser på landsbasis. Norled har tre passasjerferjer og to bilferjer som drives med naturgass. Nor Lines har startet fornyelsen av kystflåten ved å kontrahere to naturgassdrevne godsskip. Den første, MS "Kvitbjørn" er nå på veg hjem fra verftet i Kina.  Denne skipstypen er utviklet i tett samarbeid med Rolls-Royce og vant «Next Generation Ship Award» under Nor-Shipping 2011. Innenfor internasjonal shipping har DSD i samarbeid med andre aktører utviklet et konsept for LNG-drevne produkttankskip som vil gi betydelig miljøgevinst og reduksjon i drivstoffkostnadene.

Energieffektiv transport i alle segmenter gir konkurransefortrinn samtidig som energieffektivitet er godt for miljøet.

 

 
 
Utviklet av InBusiness AS