Samfunnsansvar

DSD har i snart 160 år vært en aktiv medspiller i det lokale samfunnsliv.  I dag har selskapet valgt å gi sin støtte innen kulturliv, utdanning og forskning.  


Frikvarteret: speider, skole, bedrift, beredskapFrikvarteret

DSD støtter speidernes satsing på Frikvarteret i Sirdal. En base for friluftsliv og beredskap.

www.frikvarteret.no

Global Future

Global Future NHO Rogaland

Global Future: talenter - mangfold - forbilder

DSD er samarbeidspartner i NHO Rogaland prosjektet Global Future. Global Future er en talentmobilisering av høyt utdannede kvinner og menn med flerkulturell bakgrunn og gode norskkunnskaper til sentrale stillinger, lederstillinger og styreverv.

Global Future skal øke bedriftenes tilgang på høyt kvalifisert arbeidskraft og mangfoldet i næringslivet.

www.nho.no/rogaland


Folke Hermansens Fond

Kreftforskning - Folke Hermansens Fond.

http://www.folke-fondet.org/

sk.png Stavangerske ga i 2005 sin 150-års jubileumsgave til Stavanger kommune for å bidra til at drømmen om et nytt og moderne konserthus skulle bli virkelighet.  Nå står det her.  Huset er blitt fantastisk og er i full bruk. Vi tror det vil være et meget viktig, kulturelt samlingspunkt for regionen vår, derfor har DSD bestemt seg for å bli med et stykke videre for å bidra til at huset fylles med store opplevelser som vil begeistre, engasjere, gi kunnskap, skape kreativitet, pågangsmot og nysgjerrighet. I henhold til avtalen vil Stavangerske være konserthusets foretrukne samarbeidspartner når det gjelder passasjertransport med båt og buss.

DSD Det Stavangerkse Dampskibsselskab AS

DSD Stipendfond

Les mer om DSD's stipendfond

   
   
 
 
Utviklet av InBusiness AS